Trondhjems adressebok - 1918

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelblad og annonse]Forord [og annonse
Indhold, register [og annonser],

Første Avdeling                              Side
A. Offentlige Bygninger, Kontorer,Banker etc. .......  5
B. Foreninger, Stiftelser, Legater, etc. ............ 27 
C. Skoler ........................................... 51
D. Befordringsmidler, [annonser]..................... 61

Anden Avdeling
 Alfabetisk fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse av Stilling og Adresse ............... 81
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø

Tredje Avdeling
 Fortegnelse over Gater, Huse og disses Beboere......473 
 A-F, G-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde Avdeling
 Fagregister ........................................653
  [Annonser, innenbys]................................714
 [Annonser, utenbys,del 1] ..........................733 
 [Annonser, utenbys,del 2] ..........................764 
 [Annonser, utenbys,del 3] ..........................786 


Digitalisert og publisert 28. juli 2005 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library