TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEKS DIGITALE BOKSAMLINGER


Kart over Trondhjem

1893

Dette kartet er vedlegg til 1894-utgaven
av Adressebog for Trondhjem.

Liten versjon (300 KB GIF)
Middels versjon (854 KB GIF)
Stor versjon (1265 KB GIF)
TIF-versjon  (4342 KB)

1898

Dette kartet er vedlegg til 1899-utgaven
av Adressebog for Trondhjem.

427 KB GIF


Digitalisert og publisert 11. oktober 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - siste oppdatering 27.11.2002