Adressebog for Trondhjem - 1911-1912


 
 

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Denne utgaven er digitalisert og 
publisert i fritekst-søkbart PDF-format.

Indhold.

 [Annonser]
 [Tittelblad og annonse]
 Forord,[annonser], Register over de averterende Firmaer
 Tillæg og Rettelser
 
 

 Første Avdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 18
 C. Skoler......................................... 42
 D. Befordringsmidler.............................. 50

 Anden Avdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse av Stilling og Adresse ............. 65
 Aa-D, E-H, I-K, L-N, O-R, S, T-Ø

Tredie Avdeling:
Fortegnelse over Gater, Huse og 
 disses Beboere ...................................293
 Aa-F, G-K, L-R, S-Ø

Fjerde Avdeling:
Fagregister..... ..................................445


Digitalisert og publisert 16. februar 2004 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library