Trondhjems Adressebok - 1925


 
 
 

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelside og annonse]
Forord og [annonse]
Indhold, [annonser], Register over de averterende firmaer
Register til 1ste avdeling

Første avdeling:
A. Offentlige bygninger, kontorer, banker, etc...Side  41
B. Foreninger, stiftelser, legatter etc..........Side  64
C. Skoler........................................Side  91
D. Befordringsmidler.............................Side 101


Anden avdeling:
Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere 
 med angivelse av stilling og adresse ...........Side 121
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø
 

Tredje avdeling:
Fortegnelse over gater, huse og disses
 beboere .......................................Side 489

 Aa-E, F-J, K-L,M-N, O-S,T-Ø
 

Fjerde avdeling:
  Fagregister ...................................Side 697
 A-K, L-Æ og Utenbys annoncer


Digitalisert og publisert desember 2009 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library