Trondhjems Adressebok - 1924


 
 
  

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelside og annonse]
Forord [og annonse]
Indhold, [annonser], Register over de averterende firmaer
Register til 1ste avdeling, [annonser]

Første avdeling:
A. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc..Side  41
B. Foreninger, stiftelser, legater etc.........Side  65
C. Skoler......................................Side  91
D. Befordringsmidler ..........................Side 101

Anden avdeling:
Alfabetisk Fortegnelse over byens indvaanere 
 med angivelse av stilling og adresse..........Side 121
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S,T-Ø
   
Tredje avdeling:
Fortegnelse over gater, huse og  disses
Beboere........................................Side 489 
 Aa-E, F-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde avdeling:
 Fagregister...................................Side 697
 A-K, L-Æ, Utenbys annoncer


Digitalisert og publisert november 2009 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library