Trondhjems Adressebok - 1921.


 
    

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold

[Annonser]

[Tittelside og annonser]

Forord

Indhold, [annonser], Register over de averterende firmaer

Register til 1ste avdeling

Første avdeling
A. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. .........Side  41
B. Foreninger, stiftelser, legatter etc.................Side  66
C. Skoler ..............................................Side  90
D. Befordringsmidler [og annonser] .....................Side 100

2den avdeling
Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere
med angivelse av stilling og adresse ...................Side 121
Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø
 

Tredje avdeling
Fortegnelse over Gater, huse samt disses beboere .......Side 489 
Aa-E, F-I, K-L, M-N, O-S, T-Ø

[Annonser]..............................................Side 667

4de avdeling
Fagregister ............................................Side 681
Utenbys annoncer - Fagregister..........................Side 738
[Bakperm og annonser]...................................Side 761Digitalisert og publisert 18. juni 2009 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library