Trondhjems adressebok - 1920

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelblad og annonse]Forord og [annonser]
Indhold, Register over de averterende Firmaer,
Tillæg og rettelser [annonser],Register til 1ste Avdeling.

Første Avdeling                                    Side
A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ...... 33
B. Foreninger, Stiftelser, Legater, etc. ............ 59 
C. Skoler ........................................... 83
D. Befordringsmidler, [annonser]..................... 93

Anden Avdeling
 Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere 
 med angivelse av stilling og adresse ...............117
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø

Tredje Avdeling
 Fortegnelse over gater, huse og disses Beboere......489
 A-F, G-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde Avdeling
 Fagregister,[annonser innenbys].....................713
  [Annonser,innenbys].................................780
 [Annonser,utenbys]..................................809 


Digitalisert og publisert 13. desember 2005 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library