Trondhjems adressebok - 1919

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelblad og annonse]Forord, 
Indhold, Register over de averterende Firmaer,
Tillæg og rettelser [annonser],Register til 1ste Avdeling.

Første Avdeling                             Side
A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ...... 31
B. Foreninger, Stiftelser, Legater, etc. ............ 56 
C. Skoler ........................................... 80
D. Befordringsmidler, [annonser]..................... 88

Anden Avdeling
 Alfabetisk fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse av Stilling og Adresse ...............105
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø

Tredje Avdeling
 Fortegnelse over Gater, Huse og disses Beboere......473
 A-F, G-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde Avdeling
 Fagregister,[annonser innenbys].....................665
  [Annonser,innenbys].................................738
 [Annonser,utenbys]..................................769 


Digitalisert og publisert 5. august 2005 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library