Trondhjems adressebok - 1916

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

[Annonser]
[Tittelblad og annonse
Forord,[annonser]
Indhold, Register over de averterende Firmaer,
Tillæg og rettelser

Første Avdeling                                 Side
A. Offentlige Bygninger, Kontorer og Banker etc. ....  1
B. Foreninger, Stiftelser, Legater, etc. ............ 20 
C. Skoler ........................................... 43
D. Befordringsmidler, [annonser]..................... 53

Anden Avdeling
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse av Stilling og Adresse ................73
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R, S, T-Ø

[Annonser]

Tredie Avdeling
 Fortegnelse over Gater, Huse og disses Beboere......381
 A-F, G-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

Fjerde Avdeling
 Fagregister ........................................561
 


Digitalisert og publisert 31. januar 2005 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library