Adressebog for Trondhjem - 1909-1910

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Denne utgaven er digitalisert og 
publisert i fritekst-søkbart PDF-format.

Indhold.

 Forord,[annonser], Tillæg og Rettelser
 [Tittelblad og annonser]
 [Annonser]

 1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 18
 C. Skoler......................................... 39
 D. Befordringsmidler.............................. 46

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............. 61
 Aa-D, E-H, I-K, L-N, O-R, S, T-Ø

3die Afdeling:
Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...................................269
 Aa-F, G-K, L-R, S-Ø

4de Afdeling:
Fagregister..... ..................................389


Digitalisert og publisert 24. oktober 2003 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library