Adressebog for Trondhjem - 1908-1909

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Denne utgaven er digitalisert og 
publisert i fritekst-søkbart PDF-format.

Indhold.

 Forord

 [Annonser før forordet]
 [Annonser etter forordet]

1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
    [del 1 / del 2]
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 17
    [del 1 / del 2]
 C. Skoler......................................... 35
 D. Befordringsmidler.............................. 41

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............. 61
 Aa-D, E-H, I-K, L-M, M-N, O-R, S, T-V, V-Ø (inkl.ann)

3die Afdeling:
Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...................................269
 Aa-F, G-K, L-R, S-Ø (inkl. ann)
 Udenfor Bygrænsen

4de Afdeling:
Fagregister .......................................401


Digitalisert og publisert 24. oktober 2003 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library