Adressebog for Trondhjem - 1907

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Denne utgaven er digitalisert og 
publisert i fritekst-søkbart PDF-format.

Indhold.

 Forord,[tittelblad og annonser]

 [Omslag]

1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 15
 C. Skoler......................................... 35
 D. Befordringsmidler.............................. 42

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............. 61
 Aa-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...................................254
 Aa-F, G-K, L-O, P-U, V-Ø
 Udenfor Bygrænsen

4de Afdeling:
Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
Handelsfag og disses Indehavere samt endel andre 
Næringsdrivende ..................................374


Digitalisert og publisert 7. juli 2003 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library