Adressebog for Trondhjem - 1905-1906

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Denne utgaven er digitalisert og 
publisert i fritekst-søkbart PDF-format.

Indhold.

 Forord

 [Omslag og annonser]

1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 15
 C. Skoler......................................... 34
 D. Befordringsmidler.............................. 41

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............. 65
 A-E, F-J, K-O,P-T, U-Ø

3die Afdeling:
Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...................................245
 A-F, G-K, L-O, P-U, V-Ø
 Udenfor Bygrændsen

4de Afdeling:
Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere samt endel andre 
 Næringsdrivende ..................................357


Digitalisert og publisert 28. mai 2003 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library