Adressebog for Trondhjem - 1900-1901

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1898.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold.

 Forord

[Omslag og annonser]

1ste Afdeling:                                        Side
 A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ....   1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. ...........  16
 C. Skoler .........................................  32
 D. Droschevæsen & Bybudinstitutionen...............  39

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ..............  49
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere .................................... 193
 A-F, G-J, K-O, P-U, V-Ø

4de Afdeling
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere samt endel
andre Næringsdrivende............................... 289


Digitalisert og publisert 13. desember 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library