Adressebog for Trondhjem - 1898

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold.

 Forord

[Omslag og annonser]

1ste Afdeling:                                      Side
 A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ....   1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. ...........  13
 C. Skoler .........................................  27
 D. Droschevæsen & Bybudinstitution ................  34

Rettelser og Tilføielser 
til Adressebog for Trondhjem 1898 .......................upag

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ..............  49
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere .................................... 177
 A-F, G-J, K-O, P-U, V-Ø, Strandveien
 Udenfor de tidligere Bygrændser (Ilsvigen, Stenbjerget og 
 Aasveien, Sindsager og Grændsen, Kolonien og Lademoen

4de Afdeling
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og  disses Indehavere samt endel
 andre Næringsdrivende...............................264

[Bilag i boka: Pris-Courant for Vine fra Iv. Staw & Co]

 


Digitalisert og publisert 15. november 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library