Adressebog for Trondhjem - 1896

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold.

 Forord

1ste Afdeling:                                      Side
 A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ....  11
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. ...........  20
 C. Skoler .........................................  37
 D. Droschevæsen & Bybudinstitution ................  39
 E. Portotaxt ......................................  42
 F. Telegraftaxt ...................................  48

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ..............  55
A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere .....................................163
 A-F, G-J, K-O, P-U, V-Ø
 Udenfor de tidligere Bygrændser (Ilsvigen, Stenbjerget og 
 Aasveien, Sindsager og Grændsen, Kolonien og Lademoen)
 

4de Afdeling:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere, samt endel 
 andre Næringsdrivende ..............................239


Digitalisert og publisert 4. november 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library