Adressebog for Trondhjem - 1895

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold.

 Forord

1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. .. 11
 B. Forretninger, Stiftelser, Legater etc ........ 20
 C. Skoler ....................................... 34
 D. Droschevæsen & Bybudinstitution .............. 39
 E. Portotaxt .................................... 42
 F. Telegraftaxt ................................. 48

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............ 55
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ................................. 163
 A-F, G-J, K-O, P-U, V-Ø
 Udenfor de tidligere Bygrændser (Ilsvigen, Stenbjerget
 og Aasveien, Sindsager og Grændsen, Kolonien og Lademoen)

4de Afdeling:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere, samt endel 
 andre Næringsdrivende .......................... 245

[Bilag i boka: Pris-Courant for Vine fra Iv. Staw & Co]


Digitalisert og publisert 2. november 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library