Adressebog for Trondhjem - 1894

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.
 

Indhold.

 Forord

1ste Afdeling:                                    Side
 Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc. ....    1
 Forretninger, Stiftelser, Legater etc. .........   10
 Skoler .........................................   20
 Droschevæsen & Bybudsinstitution ...............   25
 Portotaxt ......................................   28
 Telegraftaxt ...................................   33

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............  39
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

3die Afdeling:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere .................................. 185
 A-F, G-J, K-N, O-T, U-Ø
 Udenfor de tidligere Bygrændser (Ihlsvigen, Stenbjerget
 Aasveien, Sindsager og Grændsen, Kolonien og Lademoen)

4de Afdeling:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere samt endel 
 andre Næringsdrivende ........................... 267
 A-Ø


Digitalisert og publisert 2. oktober 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library