Adressebog for Trondhjem - 1892

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

 Forord
 Fortegnelse over de Averterende

1ste Afsnit:
 Offentlige Kontorer, Banker etc. ......... Side 1
 Offentlige Bygninger etc. ................  "   7
 Foreninger, Stiftelser, Legater etc. .....  "   8
 Skoler ...................................  "  16
 Droschevæsen & Bybudinstitutionen.........  "  21
 Portotaxt ................................  "  23
 Telegram-Taxt ............................  "  29

2det Afsnit:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...........................  "  41
 A-F, G-J, K-O, P-S, T-Ø
 Udenfor nuværende Bygrændser (Ihlsvingen, Stenbjerget og Aasveien,
 Sindsager og Grændsen, Kolonien og Lademoen)
 [Annonser s. 97 - s. 104]

3die Afsnit:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Tilføielse af Stilling og Adresse ....  " 105
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

4de Afsnit:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere, samt endel 
 andre Næringsdrivende ....................  " 201
 A-Ø

[Omslagsbilder: Første / Siste]


Digitalisert og publisert 18. oktober 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library