Adressebog for Trondhjem - 1890

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.
 

Indhold:

 Forord

1ste Afsnit:
 Offentlige Kontorer, Banker etc. ......... Side 1
 Offentlige Bygninger etc. etc. ...........  "   8
 Foreninger, Stiftelser, Legater etc. .....  "   9
 Skoler ...................................  "  18
 Droschevæsen & Bybudinstitutionen.........  "  22
 Portotaxt ................................  "  24

2det Afsnit:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...........................  "  41
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø
 Kolonien (Lademoen) og Sindsager
 [Annonser s. 92 - s. 100]

3die Afsnit:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Tilføielse af Stilling og Adresse ....  " 101
 A-F, G-J, K-N, O-T, U-Ø

4de Afsnit:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere, samt endel 
 andre Næringsdrivende ....................  " 197
 A-Ø


Digitalisert og publisert 1. oktober 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library