Adressebog for Trondhjem - 1889

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

 Forord

1ste Afsnit:
 Offentlige Kontorer, Banker etc. ......... Side 1
 Offentlige Bygninger etc. etc. ...........  "   6
 Foreninger, Stiftelser, Legater etc. .....  "   7
 Skoler ...................................  "  16
 Droschevæsen & Bybudinstitutionen.........  "  20

2det Afsnit:
 Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...........................  "  31
 A-K, L-R, S-Ø

3die Afsnit:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Tilføielse af Stilling og Adresse ....  "  89
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø

4de Afsnit:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere samt endel 
 andre Næringsdrivende ....................  " 185
 A-M, M-Ø


Digitalisert og publisert 14. oktober 2002 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library