Adressebog for Trondhjem - 1902-1903

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

 Forord [m.m.]

1ste Afdeling:                                    Side
 A. Offentlige Bygninger,Kontorer, Banker etc. ....  1
 B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc............ 16
 C. Skoler......................................... 34
 D. Befordringsmidler.............................. 41
 

2den Afdeling:
 Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere 
 med Angivelse af Stilling og Adresse ............. 49
 A-E, F-J, K-O, P-T, U-Ø
 
 

3die Afdeling:
Fortegnelse over Gader, Huse og 
 disses Beboere ...................................193
 A-F, G-J, K-O, P-U, V-Ø, Trolla
 

 4de Afdeling:
 Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og 
 Handelsfag og disses Indehavere, samt endel 
 andre Næringsdrivende ............................293
 A-Ø


Digitalisert og publisert 19. februar 2003 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library