Trondhjems Adressebok - 1923


 
 
 

- INTRODUKSJON.
- HVORDAN LESE DENNE BOKA.
- FILER OG STØRRELSER.
- KART OVER TRONDHJEM 1893.
- OVERSIKT OVER ADRESSEBØKENE.
- BIBLIOGRAFISKE DATA.

Indhold:

 [Annonser]
 [Tittelside og annonse]
 Forord og [annonse]
 Indhold, [annonser], Register over de averterende Firmaer
 Register til 1ste avdeling, [annonser]

Første avdeling:

 A. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc..Side  41
 B. Foreninger, stiftelser, legatter etc........Side  66
 C. Skoler......................................Side  94
 D. Befordringsmidler,[annonser]................Side 103

2den avdeling:
 
Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere 
 med angivelse av stilling og adresse  ..........Side 121
 Aa-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-Q, R-S, T-Ø, [og annonser]
 

Tredje Avdeling:
 
Fortegnelse over Gater, huse samt disses
 beboere........................................Side 489

 Aa-E, F-J, K-L, M-N, O-S, T-Ø

4de Avdeling:
 Fagregister ...................................Side 697
  Utenbys annoncer. Fagregister..................Side 753


Digitalisert og publisert 12. september 2009 med tillatelse fra rettighetshaver.
Trondheim folkebibliotek - Trondheim Public Library