Trondheim
        folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE


Tilbake til førstesida

 
Utstyr og materiale som brukes i forbindelse med Bibliofil
 

STREKKODER

Strekkodearkene som brukes på skolene skal ha 3 x 8 etiketter på arket.
Strekkodeark kan med fordel kjøpes hos Bibliotek-Systemer AS ved å sende bestilling pr e-post til: bestill@bibliofil.no .

Andre alternativer:

Strålfors 275-5018
OBS: Større marg i én ende som må ligge ytterst i skuffen.

Triplet : art.nr. 310109
OBS: Større marg i én ende som må ligge ytterst i skuffen.

Esker med etiketter kan kjøpes hos kommunens forhandler av datarekvisita, se avtale om "Datarekvisita" på intranett.
Skolen bestiller strekkodeetiketter selv via kommunens eHandels-løsning.

STREKKODETAPE
Scotch 845 Book Tape 
50,8 mm x 13,7 m. Brukes på folkebiblioteket som har gjort best erfaringer med denne typen tape.
Kjøpes hos kommunens forhandler av datarekvisita, se avtale om "Datarekvisita" på intranett.
Skolen bestiller strekkode-tape selv via kommunens eHandels-løsning.
(Forhandles også av Rich Andvord AS.)
 

LÅNEKORT
Lånekort fås kjøpt hos EVRY Card Services i Mo i Rana.
EVRY Card Services holder rede på hvilke nummerserier skolen har benyttet tidligere, slik at dere ikke risikerer å få tilsendt lånekort/nummerserier dere har fra før. For nødvendige opplysninger ved bestilling av lånekort, se: http://www.tfb.no/big/laanekortkoder.html

   
  STREKKODELESERE
  Vi anbefaler at strekkodelesere kjøpes hos Bibliotek-Systemer AS , som konfigurerer leserne slik at de fungerer som de skal mot de strekkodestandardene som brukes i Bibliofil. Forespørsel om tilbud kan gjerne sendes via prosjektgruppa big@tfb.no. Bestilling kan også skje via prosjektgruppa, mens betaling skjer direkte til Bibliotek-Systemer AS.
   

  BRUKERLISENSER
  Alle skoler har 2 brukerlisenser i Bibliofil som del av fellesavtalen med Bibliotek-Systemer AS.  Det tillater 2 samtidige brukere innlogget i Bibliofil, og det holder for å bruke et selvbetjent utlånspunkt og la en bibliotekar være innlogget samtidig.  Skolene kan ha så mange ulike brukere som man ønsker, men kun to av disse kan være pålogget samtidig. Skoler som ønsker flere lisenser kan kjøpe ekstra lisens for egen regning. Tilbud på og bestilling av nye lisenser kan skje via prosjektgruppa big@tfb.no.
  OBS! Det er ingen lisenser eller begrensninger på antall samtidige brukere ved søk i skolebibliotekets database via internett.


 


 
Oppdatert 30. oktober 2017