Konvertering fra Menuett til Bibliofil
for musikk og kulturskolen - Trondheim
I G !
 
KONVERTERINGSBESKRIVELSE FOR DATA FRA MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

Konvertering av data fra "Menuett" til "Bibliofil" for
Trondheim kommune, Musikk- og Kulturskolen - februar 2002.

Databasen inneholder i sin helhet musikk- og kulturskolens notesamling.

Det er to vedlegg til denne konverteringsbeskrivelsen:
Vedlegg 1: tkmkdata.txt er en tekstfil som inneholder alle data som skal konverteres. Alle poster er katalogiserte noter, notehefter, noteark. Databasen inneholder ikke poster på noen andre medietyper enn dette.

Vedlegg 2: tkmkemne.html er ei webside som inneholder en tabell over koder (forkortelser) som er benyttet i felt1 og felt 3 i tkmkdata.txt. Disse kodene skal beholdes uforandret i de marc-feltene de flyttes til, men vi ønsker at disse kodene skal generere emneord som beskrevet under og i tkmkemne.html .

Konverteringen utføres slik:

 1. tkmkdata.txt er bygd opp slik "felt1","felt2","felt3","felt4"
  1. Det er en linje pr post. Noen poster har tre felter, noen poster har fire felter
 2. Felt 1 er hyllesignatur:
  1. Innholdet i feltet skal ikke endres!
  2. Alt innhold i Felt 1 legges i *090$d
 3. Felt 2 er ordningsord (komponist):
  1. Innholdet i Felt 2 legges i *100$a .
  2. Vi er klar over at dette kan medføre mange like forekomster av samme personnavn, noe som vi må rettes opp manuelt i etterkant.
 4. Felt 3 er tittel-felt:
  1. Innholdet i feltet skal ikke endres.
  2. Innholdet i Felt 3 skal legges i *245$a
 5. Felt 4 er utgiver-felt:
  1. Ikke alle poster har et slikt fjerde felt..
  2. Alt innhold i felt 4 legges uforandret i *571$a
 6. *008/33 Skjønnlitteraturkode settes til "0" på alle poster.
 7. *008/22 Brukernivå settes til "j" på alle poster.
 8. *008/35-37 Språkkode settes blank på alle poster.
 9. *019$b skal det legges bokstaven "c" på alle poster.
 10. *245$h skal fylles ut med ordet "note" for alle poster.
 11. Det skal legges ett eksermplar automatisk på alle poster.
  1. Eieravdelinga skal hete "Musikk- og kulturskolen".
 12. Emneord på alle poster:
  1. Det skal lages emneord på alle poster i basen.
  2. Emneordene lages på grunnlag av beskrivelsen i vedlegg 2.
   1. Eksempel: Hvis forekomst av "akkord" i felt 1, så skal emneordet "Akkordeon" legges i *650$a
   2. Eksempel: Hvis forekomst av "fio" i felt 1, så skal emneordet "Fiolin" legges i *650$a.
   3. Eksempel: Hvis forekomst av "vlc1" i felt 3, så skal emneordet "Cello" legges i *650$a
   4. Koden "str" skal generere emneordet "Strykere". Koden "Str kvart" skal generere både emneordet "Strykere" og "Strykekvartett".
   5. Koden "tr" skal generere emneordet "Trompet". Koden "trb" skal generere emneordet "Trombone". 
   6. Det er altså kun hele koder som skal konverteres til emneord.
Regning
Faktura for konverteringen sendes til:
Trondheim kommune, IT-tjenesten v/ Terje Storvik, 7004 Trondheim
 

For Musikk og kulturskolen,

Bjørn Tore Nyland
IT-konsulent, Trondheim folkebibliotek

TILBAKE TIL FØRSTESIDE
 
Oppdatert 13. februar 2001 av Bjørn Tore Nyland