Generering av emneord fra koder brukt
i Menuett, ved konvertering til Bibliofil
I G !
 
   
  Felt viser i hvilket felt kode forkommer.
  Kode skal generere emneord som legges i *650

  Felt Kode      Emneord
  1    2 hender  2-hendig 
  1    4 hender  4-hendig 
  1    6 hender  6-hendig 
  1    akkord    Akkordeon 
  1    Ant       Antologi 
  1    bas       Kontrabass 
  1    bc        Basso continuo 
  1    bl bes    Blandet besetning 
  1    bl fl     Blokkfløyte 
  1    blås      Blåseinstrumenter 
  1    bras      Brass 
  1    cemb      Cembalo 
  1    cl        Klarinett 
  1    duo       Duo 
  1    euph      Euphonium 
  1    fag       Fagott 
  1    fio       Fiolin 
  1    fl        Fløyte 
  1    guit      Gitar 
  1    hrn       Horn 
  1    kam       Kammermusikk 
  1    klav      Klaver 
  1    kvart     Kvartett 
  1    kvint     Kvintett 
  1    ob        Obo 
  1    org       Orgel 
  1    ork       Orkester 
  1    part      Partitur 
  1    salongork Salongorkester 
  1    sax       Saksofon 
  1    sekst     Sekstett 
  1    skoleork  Skoleorkester 
  1    son       Sonate 
  1    str       Strykeinstrumenter 
  1    streng    Strengeinstrumenter 
  1    strykeork Strykeorkester 
  1    symf      Symfoni 
  1    trb       Trombone 
  1    trebl     Treblåsere 
  1    trp       Trompet 
  1    vl        Fiolin 
  1    vla       Bratsj 
  1    vlc       Cello 
  1    ww        Treblåsere 
  3    (altblfl) Altblokkfløyte 
  3    (fl1)     Fløyte 
  3    (fl2)     Fløyte 
  3    (klav)    Klaver 
  3    (ob)      Obo 
  3    (vl)      Fiolin 
  3    (vl2)     Fiolin 
  3    (vla)     Bratsj 
  3    2fl       Fløyte 
  3    2Fl       2Vl 
  3    2vl       Fiolin 
  3    AltBlFl   Altblokkfløyte 
  3    Altblokkfl Altblokkfløyte 
  3    bc        Basso continuo 
  3    BlFl      Blokkfløyte 
  3    Bratsj    Bratsj 
  3    Cello     Cello 
  3    cemb      Cembalo 
  3    cl        Klarinett 
  3    Cmb       Cembalo 
  3    conserto  Konsert 
  3    cont      Basso continuo 
  3    EHo       Horn 
  3    Fa        Fagott 
  3    fag       Fagott 
  3    Fagott    Fagott 
  3    fio       Fiolin 
  3    Fiolin    Fiolin 
  3    fl        Fløyte 
  3    fl        Fløyte 
  3    Fløyte    Fløyte 
  3    git       Gitar 
  3    git1      Gitar 
  3    git2      Gitar 
  3    Gitar     Gitar 
  3    guit      Gitar 
  3    Harm      Harmonica 
  3    Ho        Horn 
  3    Horn      Horn 
  3    hrn       Horn 
  3    Kb        Kontrabass 
  3    kl        Klarinett 
  3    Kla       Klaver 
  3    klar      Klarinett 
  3    Klarinett Klarinett 
  3    Klarinett Klarinett 
  3    klav      Klaver 
  3    Klaver    Klaver 
  3    Klavertrio Klavertrio 
  3    Klaverkvartett Klaverkvartett 
  3    Klaverkvintett Klaverkvintett 
  3    Kons      Konsert 
  3    Konsert   Konsert 
  3    kvart     Kvartett 
  3    Kvartett  Kvartett 
  3    kvint     Kvintett 
  3    Kvintett  Kvintett 
  3    ob        Obo 
  3    Obo       Obo 
  3    org       Orgel 
  3    ork       Orkester 
  3    Orkester  Orkester 
  3    recorder  Blokkfløyte 
  3    recorders Blokkfløyte 
  3    sax       Saksofon 
  3    son       Sonate 
  3    Sonate    Sonate 
  3    Sop       Sopran 
  3    Stavsp    Stavspill 
  3    str       Strykere 
  3    Str trio  Stryketrio 
  3    Str kvart Strykekvartett 
  3    Str kvint Strykekvintett 
  3    Str ork   Strykeorkester 
  3    Strykekvartett Strykekvartett 
  3    Strykekvintett Strykekvintett 
  3    Strykeorkester Strykeorkester 
  3    Stryketrio Stryketrio 
  3    timp      Timpani 
  3    timp      Pauke 
  3    Tr        Trompet 
  3    trb       Trombone 
  3    Trmb      Trombone 
  3    Trmp      Trompet 
  3    Trombone  Trombone 
  3    Trompet   Trompet 
  3    trp       Trompet 
  3    vl        Fiolin 
  3    vl1       Fiolin 
  3    vl2       Fiolin 
  3    vla       Bratsj 
  3    vla1      Bratsj 
  3    vla2      Bratsj 
  3    vlc       Cello 
  3    vlc1      Cello 
  3    vlc2      Cello 
  3    Wh        horn 
   

TILBAKE TIL FØRSTESIDE
 
Oppdatert 13. februar 2001 av Bjørn Tore Nyland