Trondheim folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE


Tilbake til førstesida

INNSTILLINGER I STATISTIKKPROGRAMMET:
  OBS: For å få tilgang til Statistikkprogrammet skriver velges først. 
  Derfor er det en forutsetning at egen skriver er innmeldt i Bibliofil på forhånd!

  - Logg inn på Bibliofil startmeny
  - Åpne Statistikkprogrammet
  - Velg Fil og Innstillinger

  Først må skriver velges i dette skjermbildet:

  Klikk på pila til høyre for feltet Standard skriver, og velg den aktuelle skriveren for egen skole.
  OBS: !Ikke velg folkebibl-laser!

  - Velg deretter den andre fanen som heter Web for å gjøre innstillinger for Webstatistikken:
  Da kommer dette skjermbildet som skal fylles ut tilsvarende for hver skole, bare med tk....sk. = skolens eget
  tjenermaskinnavn (istf. tkkurssk.  .... her).
  Hvis man ikke husker eget tjenermaskinnavn, kan dette sjekkes på:
  http://www.trondheim.folkebibl.no/big/tjenermaskiner.html

  OBS! Det er også satt blankt felt for Full pathnavn til nettleser(browser) for noen med vellykket resultat.
  Dette kan prøves først som innstilling.

  Avslutt med å velge Fil og Lagre innstillinger.

  Innstillingene er testet og fungerer for TKnett pr jan.2003.  For Elevnett avventer vi om det samme gjelder eller om det må gjøres andre innstillinger.
  For å åpne webbasert statistikk i Statistikkmodulen kreves brukernavn og passord.  Dette fås ved henvendelse til folkebiblioteket (jfr. Administrasjon av BIG).


 


 
Oppdatert 7. desember 2007 av Bjørn Tore Nyland