Personalbibliotek for Søbstad sykehjem
August 2002 - skrevet av Endre Indrehus

 
INNHOLD
A. Fagbøker
B. Artikler
B1. Aktivisering
B2. Aldring
B3. Demens
B4. Ernæring
B5. Kognitiv svikt
B6. Legemidler
B7. Livshjelp
B8. Livskvalitet
B9. Lover
B10. Makt
B11. Prosedyrer klinisk
B12. Psykiske aspekter
B13. Pårørende
B14. Sykehjem
B15. Yrkesetiske retningslinjer

Du kan også søke i teksten ved å trykke Ctrl+F.

Dewey-nr. Forfatter/Enhet (utgiver) Tittel ISBN-nr. Utg. År                                              

FAGBØKER:

362.6 A
Aremyr, Gun
Hvorfor vil ikke Asta dusje?
: personlig hygiene i demensomsorgen
/ til norsk ved Maria Savabini
Originaltittel : Varför vägrar Asta duscha?
Gun Aremyr och Liber AB, Stockholm              Eldreomsorg Demens
Oslo : Kommuneforlaget          2000    Aldersdemente Personlig hygiene 
47 s.   Litteraturliste  (7 eks)

362.6 A
Aremyr, Gun
Hvorfor vil ikke Asta spise?
: måltidene i demensomsorgen
/ til norsk ved Lisbeth Nilsen
Originalttittel : Varför vill Asta inte eta?
/ Gun Aremyr og Liber AB 1999           Demens
Oslo : Kommuneforlaget          2001    Eldreomsorg Mat Aldersdemente
ISBN 82-446-0850-1
104 s.  Litteraturliste  (7 eks)

362.6 A
Aremyr, Gun
Leve livet glemsk
: aktivering av aldersdemente
/ til norsk ved Kari Marie Thorbjørnsen
Originaltittel : Om att leva livet glemsk
/ Gun Aremyr og Kommuneforlaget A/S             Demens
Oslo : Kommuneforlaget 3.oppl.  2000    Eldreomsorg Aktivisering Aldersdemente
ISBN 82-4460-028-4
106 s. Litteraturliste (7 eks)

362.6 B
Bakke, August
Ren intermitterende kateterisering
: opplæring / manus og regi :
August Bakke, Haukeland sykehus         Eldreomsorg Sykepleie Kateterisering
Astratech   (video)     ( 7 eks )               Urinveisplager Video

362.6 B
Bondevik, Margareth
De eldste eldre
: erfaringer og refleksjoner
Oslo : Gyldendal   169 s.               2000            Eldre Eldreomsorg Livskvalitet Aldring
ISBN 82-00-45353-7
362.6 C
Christensen, Doris
Apopleksi i hverdagen
: håndbog for Social- og sundhedshjælpere
og andre hjælpere i hjemmet
København : Munksgaard 1994
4.opplag                                        2000    Eldreomsorg Apopleksi Forflytning
ISBN 87-16-11126-5
153 s. Litteraturliste og register
(7 eks )

362.6 D
Daatland, Scein Olav og Solem, Per Erik
Aldring som samfunn:
en innføring i sosialgerontologi        2000    Sosialgerontologi Gerontologi Aldring
ISBN 82-7674-392-7      (7 eks)

362.6 E
Edgren, Madeleine Geijer og Rausch, Berit
Asta og hennes nærmeste : pårørendes
rolle i demensomsorgen
Originaltittel: Åsta och hennes nærmaste                Pårørende  
Oslo: Kommuneforlaget           2001    Eldreomsorg Aldersdemente Demens
ISBN 82-446-0773-4   ( 7 eks )

362.6 E
Eit liv å leva - ein dag å fylle :
/ Belgische radio en televisie (produsent),
Cecil Marichal (regi) Norsk filminstitutt               Demens
Farge, norsk tale og tekst              1984            Eldreomsorg Aldersdemente Aktivisering
Spilletid : 54 min         ( 7 eks )

362.6 E
Eitungjerde, Åge
Alderdom og livskvalitet :
miljøsjukepleie i teori og praksis              Sykepleie Demens Aldersdemente
Oslo: Samlaget  (7 eks)         1998    Aldring Livskvalitet Miljøsykepleie

362.6 E
Engedal, Knut
Urunde hjul : alderspsykiatri i praksis
Tønsberg :Nasjonalt kompetansesenter            Eldreomsorg Demens
for aldersdemens                2000    Alderspsykiatri Aldersdemente
298 s. Litteraturliste (7 eks)

362.6 H
Hammerstrøm, Cathrine Krøger
Retten til å dø i fred :
uverdige forhold i eldreomsorgen - eller
et umenneskelig begrep om verdighet
Oslo: Tiden             ( 7 eks )               1995    Livshjelp Eldreomsorg Verdighet
                                                                        
362.6 H
Heap, Ken
Snakk med meg!
: å samtale med eldre
Oslo : Kommuneforlaget          2000    Eldreomsorg  
ISBN 82-446-0649-5                      Samtaler Kommunikasjon
126 s. (7 eks)

362.6 L
Lingås, Lars Gunnar
Etikk og verdivalg i helse-
og sosialfag                                    Eldreomsorg
Oslo : Gyldendal 3.utg.         2000    Etikk Verdivalg
ISBN 82-00-45194-1
256 s. Litteraturliste og register (7 eks)

362.6 L
Lundstrøm, Kristin
Når Asta blir sint:
Sinne og aggresjon hos demensrammede            Sinne
Oslo: Kommuneforlaget           2001    Eldreomsorg Aldersdemente Demens
Originaltittel:När Asta blir arg : ilska och
aggression hos demenssjuka
ISBN 82-446-0852-8  ( 7 eks )

362.6 L
Laake, Knut
Geriatri i praksis
Oslo : Universitetsforl. 1987
3. utg. 2. oppl.                        1999    Eldreomsorg Geriatri Aldring
ISBN 82-00-42970-9
418 s.    Register   ( 7 eks )

362.6 N
Når hverdagen snubler:
om bokollektiv for aldersdemente 
/ Stig Hagfors (regi), Per Yngvar Holm (foto).
Statens filmsentral (distribusjon),
Norsk filminstitutt                     Video Demens
Bestillingsnr. 31220   Spilletid ca.30 min              Eldreomsorg Bokollektiv Aldersdemente   
Farge      ( 7 eks )            1991

362.6 N                                         
Når hverdagen snubler 2         1991    Eldreomsorg Bokollektiv  Demens
/ Norsk filminstitutt                   Video Aldersdemente
 Farge    ( 7 eks )     
Spilletid ca 30 min    

362.6 O
Olin, Margreth    
Dei mjuke hendene
Spilletid: 1 time 37 min                1998    Eldreomsorg Video
"S" film            (6 eks    )                        

362.6 S
Skaug, Lasse
Asta og hennes rettigheter                      
Oslo: kommuneforlaget           2001    Eldreomsorg Rettigheter Jus
ISBN 82-446-0774-2      ( 7 eks )

362.6 S
Skaug, Lasse
Jus i eldreomsorgen
: saksbehandling av omsorgssaker
Oslo : Kommuneforlaget 1998
243 s.  2. oppl.                        1999    Eldreomsorg Jus Saksbehandling
ISBN 82-446-0368-2                      Omsorgssaker

362.6 S
Solheim, Kirsti
Demensguide
: holdninger og handlinger i demens-
omsorgen Universitetsforl. 405 s.
Oslo:Tano Aschehoug 1996                        Aldersdemente Holdninger
2. oppl.        Litteraturliste og register     2001    Demens Eldreomsorg 
ISBN 82-518-3448-1      ( 7 eks )               

362.6 S
Solheim, Marit
Kan eg komme inn?
:verdiar og val i heimesjukepleie               Eldreomsorg Hjemmesykepleie
Oslo : Universitetsforl. 215 s. 1996    Verdivalg 
Litteraturliste og register
ISBN 82-00-41772-7
( 7 eks)

362.6 S
Statens ernæringsråd (utg.)
Retningslinjer for kostnader i 
helseinstitusjoner
Oslo : Universitetsforl. 202 s. 1995    Eldreomsorg Kostnader
ISBN 82-00-41917-7                      Helseinstitusjoner Sykehjem
Vedlegg og register   (7 eks)

362.6 T
Thorsen, Kirsten
Kjønn, livsløp og alderdom
: en studie av libvhistorier,
selvbildr og modernitet
Oslo : Fagbokforlaget 426 s.            1998    Eldreomsorg Aldringsprosessen
Litteraturliste
ISBN 82- 7674-444-3
( 7 eks )

362.6 T
Tverrfaglig geratri :
en innføring / Margareth Bondevik
og Harald A. Nygaard
Bergen: Fagbokforlaget 306 s.   1999    Eldreomsorg Geriatri Tverrfaglighet     
ISBN 82-7674-466-4  ( 7 eks )

362.6 V
Vet du hvem jeg er? :
om dagligliv i skjermet enhet
for aldersdemente / idé og manus:
Aase-Marit Nygård, Knut Engedal,
Stig Hagfors. Distribusjon: Statens
filmsentral. Bestillingsnr. 528         Demens
Spilletid : 28 min  (7 eks)                     Eldreomsorg Aldersdemente Video
( 7 eks )

362.6 V
Vet du hvem jeg er 2 ?                  Eldreomsorg Aldersdemente Video
( 7 eks )

362.6 W
Witsø, Aud Elisabeth 
og Teksum, Anne Berit
Målrettet miljøarbeid med aldersdemente         Eldreomsorg Aldersdemente
Oslo : Tano Aschehoug     163 s.        1998    Miljøarbeid Demens
ISBN 82-518-3677-8
Litteraturliste og register     ( 7 eks )

371.92 B
Barn med erhvervet hjerneskade
/ etter originalmanuskript av Anne
Vibeke Fleischer        , Kognitiv Rehabili-
teringsenhet, Sunnaas sykehus 
1.utg. 3.oppl.                          1998    Hjerneskader Spesialundervisning
Originaltittel: Børn med erhvervede             Funksjonshemming Ervervet hjerneskade
hjerneskader i skole og fritid /Anne            Kognitiv rehabilitering Barn
Vibeke Fleischer (1996)
ISBN 82-91841-06-3            ( 7 eks )

610.3 M
Medisinsk ordbok
Erik Kåss (red.)
Oslo : Kunnskapsforl. 5. utg. 4. oppl.  2001    Ordbøker  Medisinske  ordboker
ISBN 82-573-0765573

610.73 F
Familien i sykepleiefaget /                     Familien Sykepleie Eldreomsorg
Marit Kirkevold og Karen Strømsnes (red.)
Oslo: Gyldendal akademisk       231 s.  2001
Litteraturliste og register
ISBN 82-417-1142-5      ( 7 eks )

610.73 G
Generell sykepleie 1:
fag og yrke : utvikling,
verdier og kunnskap
/ Nina Jahren Kristoffersen (red)
Universitetsforl. 1. utg. 4.oppl.       2000    Sykepleie Sykepleiere 
ISBN 82-06-41443-4

610.73 G
Generell sykepleie 2:
pasient og sykepleier -
samhandling, opplevelse og identitet
/ Nina Jahren Kristoffersen (red.)              Sykepleiere
Universitetsforl. 1.utg. 4. oppl.       2000    Sykepleie Pasienter Identitet
ISBN 82-00-41442-6             ( 7 eks.)

610.73 G
Generell sykepleie 3 :
pasient og sykepleier -
kropp, omgivelser og metoder
/ Nina Jahren Kristoffersen (red.)
Oslo: Gyldendal                         Sykepleiere Pasienter Kropp
1. utg. 5. oppl.                ( 6 eks )       2001    Sykepleie 
ISBN 82-00-41441-8

610.73 H
Heggdal, Kristin
Sykepleiedokumentasjon
Universitetsforl.                       1999
ISBN 82-00-45119-4                      Sykepleie

610.73 H
Huden :
pleie, pleiemidler og
sårbehandling
/ Langøen, Arne                 
Oslo: Gyldendal 2. oppl         2000    Hud Sår Sårbehandling   Sykepleie       

610.73 K
Karoliussen, Mette 
og Smebye, Kari Lislerud
Eldre, aldring og sykepleie
Oslo: Gyldendal 2. utg. 3. oppl 2000    Eldre Eldreomsorg Aldring Sykepleie
897 s. Litteraturliste  (7 eks)
ISBN 82-00-41134-6

610.73 M
Martinsen, Turid Elisabeth
Prosedyrekunnskap i sykepleien
Gyldendal akademisk             
4. utg. 2.oppl.                         2001    Sykepleie Prosedyrekunnskap
ISBN 82-417-0993-5

610.73 O
Oland, Ingunn
Sår og sykepleie
Universitetsforl.               (7 eks) 2001    Sykepleie Sår
ISBN 82-5183885-1

610.73 H
Hjelpepleieren 1
/ Lisbeth Bjørnstad (red.)
Brit Brandsdal Eriksen, Eva Berg Kristoffersen
Oslo : Universitetsforl. 2.utg. 2. oppl. 437 s. 1996                    Hjelpepleiere Eldreomsorg
ISBN 82-00-41131-1      ( 7 eks )

610.73 H
Hjelpepleieren 2
/ Lisbeth Bjørnstad (red.)
Universitetsforl. 2.utg.                1995    Hjelpepleiere Sykepleie 
ISBN 82-00-41547-3      (7 eks )

610.73 S
Slettebø, Åshild
Sykepleie og etikk
Oslo :Gyldendal, 2.utg. 1. oppl. (7 eks)        2001    Sykepleie Etikk

610.79 S
Stang, Ingun
Makt og bemyndigelse
: om å ta pasient- og  
brukermedvirkning på alvor                      Pasientmedvirkning Brukermedvirkning
Oslo: Universitetsforl.                 1998    Pasienter Pårørende Eldreomsorg
Litteraturliste           222 s.     (7 eks)
ISBN 82-00-42 979-2      

610.79 S
Støvring, Turid og Støvring, Jørgen
Pasientobservasjon :
en lærebok for sykepleierstudenter
Bergen: fagbokforl. 2. oppl.            2000    Pasienter       Sykepleie Pasientobservasjon
ISBN 82-7674-347-1      (7 eks )

615.1 H
Holm, Solrun og Notevarp, Jan Olav
administrering av legemidler
Bergen: Fagbokforl.             2001    Legemidler
ISBN 82-7674-517-2

616.02 H
Houg, Tonje
"Takk, bare bra...?"
: flytteprosessen og hverdagen
på sykehjem: Faforapport 200    1996    Eldreomsorg   Forflytning Sykehjem
Litteraturliste                 80 s.
ISBN 82-7422-160-5

616.02 H
Humanbiologi :
grunnkurs  helse- sosialfag : modul 1,
/ Astrid Carlson, Svein Olav Drangeid, Truls Lind       
Oslo : Aschehoug 2.utg, 2.oppl.       317 s.      2001  Humanbiologi Biologi
ISBN 82-03-32489-4      (7 eks )

616.02 L
Liv og helse :
helsefagboka : grunnkurs
i helse- og sosialfag : modulene 2 og 4 /
Else Kari Bjerva, Reidun Haugen, Sigrid Stordal Sosialfag
Oslo : NKS-forlaget 2.oppl.    ( 7 eks )        2001    Helse- og sosialfag Helsefag
ISBN 82-508-1758-3
616.02 L
Liv og helse :
sosialfagboka : grunnkurs
i helse- og sosialfag: modulene 6 og 7 /
Else Kari Bjerva, Reidun Haugen, Sigrid Stordal
Oslo : NKS-forlaget 2. oppl.    402 s.  2001    Helse- og sosialfag Sosialfag
ISBN 82-508-1756-7      ( 7 eks )

616.02 L
Lunde, Per Halvor
Bevegelse og forflytning :
et alternativ til løfting       359 s
Oslo : universitetsforl. 2.utg.1997, 2 oppl.    2000    Eldreomsorg Forflytning
ISBN 82- 00-41914-2     ( 7 eks )

616.02 M
Mohaugen, Ellen og Kristina Samsing
Kost og ernæring : helsefag :
Grunnkurs helse- og sosialfag           Eldreomsorg Kosthold Helsefag
Oslo : Gyldendal  1.utg. 3. oppl.188 s. 2001    Ernæring Helse- og sosialfag
ISBN 82-05-22023-9      ( 7 eks )

616.02 N
Norsk førstehjelpsråd (red)
Førstehjelp                     149 s.
Oslo: Universitetsforl.5.utg. 1 oppl.   2000    Førstehjelp  
ISBN 82-00-45252-2      ( 7 eks )

616.02 S
Skjetne, Ingvild og Grethe Lund Mortensen
Hygiene og arbeidsmiljø:
hjelpepleier VKI og VKII        184 s.
Oslo : Gyldendal   1. utg. 4.oppl.      2001    Hjelpepleiere Hygiene Arbeidsmiljø
ISBN 82-05-23318-7           ( 7 eks )

616.02 S
Stang, Hans Jakob og Per Øyvind Stene
Psykiatri og psykisk helsevern :
hjelpepleier VKII       143 s.
Oslo : Gyldendal 2.utg., 3. oppl.       2001    Psykiatri Psykisk helsevern Hjelpepleiere
ISBN 82-05-24406-5            ( 7 eks )

616.81 E
Dihle, Anne Karine
Erhvervet hjerneskade :
veien videre - hjelp og selvhjelp /
KreSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet
Sunnaas sykehus                 2000    Ervervet hjerneskade Hjerneskader 
3. utg. 1. oppl.                                Selvhjelp Kognitiv rehabilitering
ISBN 82-91841-15-2     ( 7 eks )                                        

616.81 E
Erhvervet hjerneskade - tiden rett etter:
 et informasjonshefte for pårørende /
KreSS Kognitiv rehabiliteringsenhet
Sunnaas sykehus                 2000    Hjerneskader Ervervet hjerneskade
1. utg 2, oppl.                 (7 eks)         Pårørende Eldreomsorg Hjerneslag
ISBN 62-91841-12-8 

616.81 H
Hukommelsesvansker :
en praktisk innføring for mennesker
med hukommelsevansker, familie,
venner og omsorgspersoner/ etter
originalmanus av L. Clare og B.A. Wilson        
KreSS Kognitiv rehabiliteringsenhet             Kognitiv rehabilitering
Sunnaas sykehus                 2000    Hukommelsesvansker Eldreomsorg
Originaltittel: Coping with memory problems     Ervervet hjerneskade Pårørende
ISBN 82-91841-16-0  ( 7 eks )

616.81 K
Krogstad, Jan Magne                     Ervervet hjerneskade Hjerneskader
Hva er ervervet hjerneskade?            Kognitiv rehabilitering
Kognitiv rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus
4. utg. 2. oppl.                        1999                                            
Har litteraturliste og register
ISBN 82-91841-09-8       ( 7 eks )

616.81 P
Pappa har fått en hjerneskade /.
oversatt og bearbeidet for norske
forhold av Sveinung Tornås, KreSS               Kognitiv rehabilitering Pårørende
Kognitiv rehabiliteringsenhet           Ervervet hjerneskade
Sunnaas sykehus                 2000    Hjerneskader 
1. utg. 4.oppl.
ISBN 82-91841-05-5
Originaltittel: My dad@s had a head injury
/ Kate Field (1992)
ISBN 82-91841-05-5    ( 7 eks ) 


616.81 S
Sjøtveit, Jon
Forandringer :
Leve videre etter hjerneslag /
tilrettelagt for publisering
av Randi Lund, illustrert av
Unni-Lise Jonsmoen    Sunnaas   2000    Ervervet hjerneskade  Pårørende
1. utg. 1. oppl.                                Hjerneslag Hjerneskader 
ISBN 82-91841-14-4     ( 7 eks )

616.89 F
Falk, Bent
Å være der du er:
samtale med kriserammede
/ oversatt av Anne-Marie Smith
Originaltittel: At være  - der,
hvor du er
Bergen: Fagbokforlaget          1999    Psykiske kriser Psykiatri
ISBN 82-7674-510-5      (7 eks)ARTIKLER


1. AKTIVISERING

362.6 F
Forskrift om habilitering og rehabilitering
FOR 2001-06-28 nr 765/          2001    Aktivisering Rehabilitering
http://www-lovdata.no                   Forskrifter
13 s.

362.6 F
Fysisk aktivitet og helse : anbefalinger /
Statens råd for ernæring og fysisk              
aktivitet, rapport nr. 2,  4. nov       2000    Aktivisering Helse Eldreomsorg
82 s.

362.6 G
God helse i eldre år- / Peter F. Hjort,
Kirsten Thorsen, Sverre Evensen,
Jan Erik Thoresen                       Helse   Eldre Geriatri
9 s.

362.6 M
Medisinsk rehabilitering i sykehjem :
effekt på funksjon og forbruk av tjenester /
Arnhild Valen-Sendstad, Otto Christian Rø,
Knut Laake                                      Aktivisering Sykehjem Eldreomsorg
Tidsskrift for den Norske lægeforening,         Medisinsk rehabilitering   Rehabilitering
nr 6                                                    2000
6 s.

362.6 R
Rehabilitering av geriatriske pasienter:
: kvalitetssikring av korttidsvärds-
avdelning i Malmø / Vera Denvall, Sølve
Elmståhl, Margareta Nilsson, Eva Robertsson,
Eva Bramell-Risberg                     Rehabilitering Geriatri Kvalitetssikring
Geriatrisk utveklingscentrum    1999
2 s.

362.6 U
Utne, Liv
Rehabilitering : en vei til et bedre liv
Sykepleien, nr 21(?)            2000    Rehabilitering
6 s.
2. ALDRING

362.6 A
Axell, Tony
Eldres tenner / Tony Axell intervjuet av 
Jan Arild Holbek . Helsenytt - for alle, 3 s.           Eldre Tenner Eldreomsorg

362.6 B
Bjerregaard, Eva
Muskelfunktion og træning hos ældre /
Biologi&aldring , nr. 2 2000            Aktivisering Trening Eldre Eldreomsorg
2 s.

362.6 D
Dahle, Rannveig
Kropp og aldring /
Fysioterapeuten, nr 11  1999            Aldring Kropp
8 s.

362.6 E
Eriksen, Bjarne Chr.
Urinveisplager hos eldre kvinner                
Helsenytt  -for alle                    Urinveisplager Eldre Kvinner            
4 s.

362.6 F
Fabrin, Erik
Service for ældre i fremtiden:
kvalitet og flexibilitet i relation
til funktionsevne                               Funksjonsevne
Sociale aspekter, nr 2  2000            Servise Eldre Aktivisering      
4 s.

362.6 H
Hjort, Peter F.
Fysisk aktivitet og eldres helse - gå på!
Tidssskrift for den Norske lægeforening         Aktivisering   Helse Eldre                      
8 s.                                            2000

362.6 K
Kirk, Henning
Ældres arbejdsmuligheder :
funktionsevne frem for alder                    Arbeid
Sociale aspekter, nr 3  2000            Eldre Aktivisering Funksjonsevne
362.6 L
Lyng, Kolbein
Aldring, syn og omgivelser                      Pårørende
Helsenytt - for alle                    Aldring   Syn  
4 s.

362.6 P
Puggaard, Lis
Fysisk aktivitet :
forebyggelsesudfordring blandt ældre
Fysisk funktionsene, nr. 1              2000    Aktivisering Funksjonsevne Eldre
3 s.

362.6 R
Ranhoff, Anette Hylen
Aldring
Helsenytt - for alle                    Aldring
4 s.

362.6 S
Strømme, Sigmund S.
Mosjoner og få en bedre alderdom
Helsenytt - for alle                    Aldring Mosjon Aktivisering
4 s.

362.6 V
Viidik, Andrus
Kan aldring påvirkes ?  
Biologi&aldring, nr. 1          2000    Aldring  
3 s.    

362.6 Ø
Østergaard - Nielsen, Grethe
Vidensbaseret sygepleje 
til ældre patienter             2000    Sykepleie Eldre
5 s.3. DEMENS       

362.6 A
Anfinnsen, Eva  
Aldersdemens sett med dikterens øyne
Demens, nr 1                            2001    Aldersdemente Demens Litteratur
2. s.

362.6 B
Brovold, Kari Brita
Livshistoriens betydning
Sykepleien, nr 5                        1992    Aldersdemente Demens Livshistorie
4 s.

362.6 B
Bruun, Titti
Miljøet som behandler                   Behandlingsmiljø
Omsorgsarbeideren, nr 3         1996    Omsorgsarbeid Behandling
3 s.

362.6 B
Brækhus, Anne
Aldersdemente og pårørende -            Pårørende
Helsenytt - for alle                    Aldersdemente Demens
5 s.

362.6 C
Carstens, Nina
Vet aldersdemente at de
får legemidler?                         Legemidler
Sykepleien, nr 3                        1994    Aldersdemente Demens
4 s.

362.6 D
Demens : inte bara glømska                      Hukommelse
Apoteket                                        1994    Aldersdemente Demens
3 s.

362.6 E
Engedal, Knut
Aldersdemens
Helsenytt - for alle                    Aldersdemente Demens

362.6 E
Engedal, Knut
Virkning av kolinesterasehemmere ved
Alzheimers sykdom                       Alzheimers sykdom
Demens, nr 1                            2000    Demens Aldersdemente
3 s.
362.6 F
Fakta om aldersdemens                   
Omsorgsarbeideren, nr 3         1996    Aldersdemente Demens
1 s.

362.6 H
Hagen, Gro      
Mental og fysisk stimulering og
aktivisering av aldersdemente           Aktivisering Demens Aldersdemente
Aktivitøren
3 s.    

362.6 H
Halvorsen, Kristin S.
Hvorfor skal Jenny ha ferie?            
Omsorgsarbeideren, nr 3         1996    Demens Aldersdemente
4 s.

362.6 H
Haugen, Per Kristian
Psykologiske forandringer ved demens
Norsk tidsskrift [for] geriatri, nr 2   1991    Demens Aldersdemente Psykologi
3 s.

362.6 H
Heap, Ken
Minner: reminisens i eldreomsorg :.
fra Ken Heap . "Samtaler i eldreomsorgen", 
del II s. 115-154       Kommuneforlaget 1990    Demens   Eldreomsorg   Minne

362.6 H
Hukommelsestesting av eldre hvor det er 
mistanke om demens / Knut Hestad, Egil
Dybing og Hallgrim Kløve                        Demens Aldersdemente Testing
Tidsskrift for Norsk psykologforening   1997    Hukommelse Eldre
6 s.

362.6 H
Hva ser du søster?                      Aldersdemente
Fysioterapeuten, nr 6           1991    Dikt Sykehjem Livskvalitet Demens
1 s.

362.6 H
Hval, Stein-Arne
Behandling av aggressive demente                Aldersdemente Demens  Aggresjon 
Psykiatri                                               Psykiatri
5 s.                                            


362.6 K
Kanter, Karin
Fellesskap og glede er gratis medisin:
erindringsarbeid gjennom bevegelse til 
musikk / Fra Foredragsbok -                     Eldreomsorg
Nordisk erindringskonferanse Oslo       1996    Demens   Dans   Musikk
2 s.

362.6 L
Lillemoen, Lillian
Sykepleieren som moralsk aktør
Värd i Norden, nr 3             1999    Etikk Sykepleie Aldersdemente Demens
6 s.

362.6 M
Monsen, Sissel Bugge
Aldersdemens og seksualitet                     Seksualitet Aldersdemente   Demens
Basis,  nr 5                            1995            
3 s.

362.6 M
Møte med aldersdemente
/ Terje Eggesvik, Heidi Fløyling,
Jan Høyersten
Hjelpepleieren, nr 11           1994    Aldersdemente Demens    
2 s.    

362.6 N
Nordhus, Inger Hilde
Pasientrettigheter, kvalitetssikring og etikk
i arbeidet med aldersdemente            Pasientrettigheter Kvalitetssikring
Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr 1     1995    Etikk   Aldersdemente   Demens
6 s.

362.6 N
Nordstrøm, Bengt-Ole
Bruk av sang og viser i eldreomsorgen 7
Fra Foredragsbok - Nordisk
erindringskonferanse Oalo               1996    Demens Sang Viser   Eldreomsorg
2 s.

362.6 N
Nygård, Louise
Aktivitetsførmåga vid demens : en studie
med Assessment of Motor and             Aktivisering Aldersdemente Demens
Process Skills, AMPS
Arbetsterapeuten, nr 9          1992
3 s.

362.6 N
Nygaard, Harald
Rettssikkerhet for demente pasienter
i somatiske sykehjem
Tidsskrift for den Norske Legeforening          Rettsikkerhet Pasienter Demens
nr. 5                                                   1994    Aldersdemente Sykehjem
3 s.

362.6 N
Nygård, Aase-Marit
Hukommelsen er vår råde tråd :
om aldersdemens og konsekvenser 
for atferd                                              Hukommelse Aldersdemente Demens
Omsorgsarbeideren, nr 3         1996
4 s.

362.6 N
Nygård, Aase-Marit
Prinsipper for behandling av
aldersdemente                           Geriatri
Norsk tidsskrift for geriatri, nr 2     1991    Aldersdemente Demens Behandling
3 s.

362.6 N
När minnet sviker : eller vilse och
vimsig i vardan                         Hukommelse Demens Aldersdemente
Arbeidsterapeuten, nr 5         1986    
2 s.

362.6 P
Patel, Liv
"-trodde ikke det var så vanskelig å glemme":
samtalegruppe med pasienter med demens          Aldersdemente 
om å akseptere sin sykdom og bositusjon         Hukommelse   Samtalegrupper Demens
Demens, nr 4                            2000
3 s.

362.6 P
Protein bryter cellenes kontakt :
forskere sirkler inn årsakene til
Alzheimers sykdom                       Alzheimers sykdom
Illustrert vitenskap, nr 6              1994

362.6 R
Rosnes, Monica
Etikk og aldersdemens 
Avsluttende eksamen i sykepleie
Høgskolen I Vestfold, Tønsberg  1999    Etikk   Aldersdemente   Demens
24 s.
362.6 S
Sang og musikk for aldersdemente :
unikt Hadselprosjekt får god kritikk men                Sang Musikk Aldersdemente Demens
kommunale etater er lunkne                      Hadselprosjektet
1 s.    

362.6 S
Schweitzer, Pam
Erfaringer med eldre i erindrings-
aktiviteter ./ fra Foredragsbok
 - Nordisk erindringskonferanse  Oslo   1996    Demens                                  
10 s                                                                    

362.6 S
Skaug, Lasse
Disponering av kontantytelser fra
folketrygden under opphold i            Folketrygd Sykehjem
sykehjem
Demens, nr 1                            2001
2 s.

362.6 S
Skjerve, Arvid
Solnedgangssyndromet ved demens :
kjennetegn og behandlingstiltak         Demens Aldersdemente Behandling
Tidsskrift for Norsk psykologforening   2002    Solnedgangssyndromet
5 s.

362.6 S
Systemrevisjon ved hjemmebasert omsorg
og Nordkapp helsesenter, Vågenstua skjermet     Nordkapp helsesenter
enhet for senil demente                 Aldersdemente Demens
helsetilsynet.no                        1998

362.6 T
Tevik, Randi
Aldersdemens på dagsorden                       Aldersdemente Demens Eldreomsorg
Omsorgsarbeideren, nr 3         1996

362. 6 W
Wogn-Henriksen, Kjersti
Fra motstand til samarbeid:                     Eldreomsorg
om forandringsprosesser hos             Aldersdemente Demens
mennesker med aldersdemens
Demens, nr 3                            2000    
3 s.362.6 Ø
Øvereng, Allan
Relasjonsperspektiv på aldersdemens:            Eldreomsorg
"mens vi venter på demenspillen"                Relasjoner Aldersdemente Demens
I Fyrand, Live , red.
Samspill med sosialnettverk
Oslo                                            1993

362.6 Å
Å leve med demens : 
en håndbok for pårørende
(Innholdsliste)                         Eldreomsorg
Nasjonalforeningen for folkehelsen              Demens Aldersdemente Pårørende
4 s.
4. ERNÆRING

362.6 F
Forskellighed, frihed, fleksibilitet
: få inspiration til bedre måltidsservice til ældre /
www.sm.dk/netpublikationer      2001    Ernæring Kost
8 s.

362.6 H
Holbek, Jan Arild
Legeråd til eldre:
"Spis nok-" /
Helsenytt- for alle             2001    Ernæring Kost
4 s.

362.6 L
Det lille ekstra :
knep for målider som smaker             Ernæring   Kost
og metter : idehefte for hjemme-
tjenestene og alders- og sykehjem /             Hjemmehjelp
Oslo kommune, Helseverrnetaten
ISBN 82 - 91332-09-6            2000
21 s.5.KOGNITIV SVIKT

362.6 D
Dietrichs, Espen                        Hukommelse
Hjernetrim og hjernesykdom /                                                            Kognitiv svikt     Minne   
Forvirring
Helsenytt - for alle            2001    Hjernetrim Hjernesykdom
2 s.

362.6 N
Nygaard, Harald
Hukommelsen /                           Hukommelse
Helsenytt  - for alle           2001    Kognitiv svikt   Minne Forvirring 

362.6 S
Solem, Per Erik
Eldre og forvirring /                   Hukommelse
Helsenytt - for alle            2001    Kognitiv svikt  Minne   Forvirring
4 s.6. LEGEMIDLER
362.6 E
Ernæring til kreftpasienter/
Baard Christian Schem, Turid Ose,
Gjermund Fluge , kap. 10 fra Cytostatika
medikamentell kreftbehandling 6.utg
11 s.                                                   2001    Legemidler

362.6 G
Gjerløw, Torstein
Mellom omsorg og risiko :
en historie fra vår kliniske hverdag
http://www.uib.no/isf/utposten  1995    Legemidler
2 s.

362.6 L
Laake, Knut
Legemidler kan gi hukommelsessvikt-
Helsenytt - for alle            2001    Legemidler Kognitiv svikt Hukommelse
3 s.

362.6 N
Nygaard, Harald
Varighet av legemiddelbruk i sykehjem /
Tidsskrift for den Norske lægeforening
nr 12                                                   2001    Legemidler Sykehjem
6 s.

362.6 W
Wyller, Torgeir Bruun
og Knut Laake
Dosering av legemidler til gamle
Tidsskrift for den Norske lægeforening,
nr 19                                                   2001    Legemidler Eldre
3 s.


7- LIVSHJELP

362.6 H
Hjort, Peter F.
God dødspleie                           Livshjelp Sykepleie 
Omsorg, nr 2                            2001
6 s.

362.6 S
Sjøberg, Mons
Hvordan kan jeg som sykepleier yte god
omsorg for kreftdøende på sykehus? 
Nettutgave : Tønsberg : Høgskolen i Vestfold    Livshjelp Sykepleie Kreft       
38 s.                                                   2000

362.6 S
Statens helsetilsyn (utg.)
Sedasjon i terminal fase ved kreftsykdom /
Saksnummer: 9869410             2001    Livshjelp Kreft
4 s.

362.6 V
Verdikommisjonen :
omsorg som verdi i det moderne samfunn          Døende
verdikommisjonen.no                     Omsorg Eldreomsorg Livshjelp
3 s.

362.6 Å
Aakre, Marie                            Døende
Snakk sant om døden!                    Omsorg Etikk Livshjelp Eldreomsorg
Omsorg nr.2                             2001


8. LIVSKVALITET

362.6 E
Eitungjerde, Age
Alderdom og livskvalitet/
miljøsjukepleie i teori og praksis /
Samlaget                                1998    Livskvalitet   Aldring
16 s.

362.6 E
Eriksen, Thomas Hylland
Et sosialantropologisk perspektiv
på livskvalitet
Samtiden, nr 4                  1992    Livskvalitet Sosialantropologi
9 s.

362. 6 F
Frost, Tore
Hva mener vi med kravet om respekt
for de eldres verdighet?/
Omsorg nr 1                             2001    Livskvalitet   Verdighet
4 s.    

362.6 M
Mo, Eilert              
"Hvordan har du det, egentlig?" :
om eldres opplevelse av egen livssituasjon      1999    Eldre Livskvalitet Eldreomsorg
5 s.

362.6 M
Mer pleie og omsorg for hver krone              Livskvalitet  Pasienter
sykepleien.no                           2000    Sykepleie Omsorg Eldreomsorg
6 s.

362.6 O
Otterstad, Hans Knut
Omsorgskapasiteten avhenger av          Livskvalitet
helhetlige løsninger            1998    Omsorg Omsorgskapasitet Eldreomsorg
8 s.

362.6 S
Schulstok, Marit
Livskvalitet uttrykt ved tall
Apollon, nr 1                           1998    Livskvalitet  
5 s.
362.6 S                                                 
Et snevert livsrom              2000    Livskvalitet Pasienter  
Eldreomsorg
362.6 S
Svebak, Sven
Galgenhumor og gravalvor
Omsorg, nr 2                            2001    Eldre Livskvalitet Humor9. LOVER

362.6 F
Forskrift om systematisk helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)   II 2093   2001    Lover Forskrifter Internkontroll
Lovdata 11 s.

362.6 F
Forskrift for sykehjem og boform for
heldøgns sykepleie nr 932      14.11    1998    Lover Forskrifter Sykehjem
/ Lovdata                                               Heldøgns omsorg
3 s.

362.6 F
Forskrift om bruk av tvangsmidler for å
avverge skade i institusjoner for døgn-
opphold innenfor det psykiske helsevernet:
FOR 2000-11-24 nr 1173          2000    Lover Forskrifter Tvang
/ Lovdata  3 s.                         Heldøgns omsorg

362.6 F
Forskrift om disponering av kontantytelser      Heldøgns omsorg
fra folketrygden under opphold i syke-          Opphold i sykehjem
hjem og boform for heldøgns omsorg              Kontantytelser Folketrygd
og pleie : FOR 1988-12-11 nr 1018       1988    Lover Forskrifter
 / Lovdata 5 s.                                                         

362.6 F
Forskrift om individuelle planer etter 
helselovgivningen : FOR 2001.06-08              Individuelle planer
nr 676                                          2001    Lover Forskrifter
/ Lovdata 3 s.

362.6 F
Forskrift om legemiddelforsyningen 
m.v. i den kommunale helsetjeneste :            Legemiddelforsyningen
FOR 1987-11-18 nr 1153          1987    Legemidler Lover Forskrifter
/ Lovdata 7 s.

362.6 F
Forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for tjenesteyting
etter lov av 18. november 1982 nr.66
om helsetjenesten i kommunene :         Lover Forskrifter Kvalitet
27.02.1997 nr 358               1997    Omsorgstjenester Omsorg
/ Lovdata 1 s.+ 2 s.


362.6 F
Forskrift om lovbestemt sykepleie-              Kommunehelsetjenester
tjeneste i kommunenes helsetjeneste             Sykepleietjenester
/ Lovdata 1983                  1983    Lover Forskrifter 

362.6 F
Forskrift om vederlag for opphold               Vederlag Opphold i institusjon
i institusjon m.v. / Lovdata            1995    Lover Forskrifter

362.6 F
Forskrift om vederlag for tannhelse-
tjenester i den offentlige tannhelse-           Vederlag Tenner Tannhelse
tjenesten / Lovdata 1s          1984    Lover Forskrifter
1 s.

362.6 F
Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.             Sosiale tjenester
: FOR 1992-12-04 nr 915         1992    Lover Forskrifter
/ Lovdata 1992


10.MAKT
.
362.6 J
Juklestad, Olaug
Eldrevold - /                                   Eldre  Aldring 
Helsenytt - for alle            2001    Eldrevold   Blind vold
4 s.

362.6 K
Kolnes, Målfrid
Heller bedøvelse enn bedrøvelse /
Sykepleien, nr 15               2000    Makt   Tvang   Etikk
6 s.

11. PROSEDYRER  KLINISK

362.6 F
Fjellvang, Nina
Sårjournal : praktisk og nyttig /
Sykepleien nr 6                 1994    Prosedyrer klinisk   Sår
2 s,

362.6 O
Olsson, Ann-Marie
Et klinisk blikk :
et sykepleiefaglig kyndig blikk /
Sykepleien, oktober             1993    Prosedyrer klinisk
4 sl12. PSYKISKE ASPEKTER

362.6 D
Dramsdahl, Elisabeth    
Delirium : akutt hjernesviktsyndrom /
Helsenytt for alle              2001    Psykiske aspekter      Psykiatri 
4 s.

362.6 E
Engedal, Knut
Depresjon rammer mange eldre:
men det er god hjelp å få /
Helsenytt for alle              2001    Psykiske aspekter      Psykiatri
4 s.

362.6 K
Kvaal, Kari
Pasientene med de stille lidelsene :
angst og depresjon hos kronisk somatisk
syke eldre /                                    Angst    Depresjoner
Fysioterapeuten, nr 10          1999    Psykiske aspekter   Psykiatri

362.6 T
Thorsen, Kirsten
Selvmord blant eldre /                  Psykiske aspekter Psykiatri
Helsenytt for alle              2001    Selvmord   Eldre
4 s.


13. PÅRØRENDE

362.6 E
Ektefellers fortsatte omsorg etter flytting til
institusjon : slik eldre kvinner opplever det /
Ross, Margareth, Rosenthal, Carolyn J
Dawson, Pamela G, oversatt til norsk
av Aashild Thorsen /
Journal of Advanced Nursing ,
nr 18 , 1531-1539               1993    Pårørende Omsorg

362.6 F
Fjeldby, Mette W. og
Ødegaard, Unni
Aktivisering av en viktig ressurs /
Psykiatri       
2 s.                                                            Pårørende   Rehabilitering  Psykiatri

362.6 P
Pårørende og helsevesenet/
i Kjell Kristoffersen: Pårørende
og søsken i psykisk helsevern, kap. 5
s. 139-168                                              Pårørende Søsken Psykisk helsevern

362.6 S
Sandsberg, Sigrid
Om å være til hjelp for etterlatte /
Helsenytt - for alle            2001    Pårørende
4 s.
14.SYKEHJEM

362.6 H
Heen, Olav
Eldreomsorg i Oslo og Toulouse :
alle veier fører til (ene)Rom? /
Tidsskrift for den Norske lægeforening
nr 10                                                   2000    Sykehjem Arkitektur Rutiner
11 s.

362.6 S
Skaarer, Nils
Hagen : et uterom for trygghet
og opplevelse /                         Hager
Demens , nr 1                           2001    Sykehjem Arkitektur Rutiner
3 s.

362.6 S
Slagsvold, Britt
Hverdagsliv i institusjoner:
foredrag holdt på møte i Statens 
eldreråd 25. oktober 1990
Aldersnytt, nr 1                        1991    Sykehjem Arkitektur Rutiner
7 s.

362.6 T
Trønnes, Trude
En historie om mormor /
Aldring & Eldre , nr 2          2001    Sykehjem Arkitektur Rutiner
6 s.15. YRKESETISKE RETNINGSLINJER

362.6 N
NETFs yrkesetiske retningslinjer :
vedtatt på Netfs landsmøte                              1989    Yrkesetiske retningslinjer
4 s. + appendix 1 s

362.6 N
NFFs yrkesetiske retningslinjer:
vedtatt av Landsstyremøtet 1987
med endringer i 1991, 1993 og 1998
http://www.fysio.no/yetisk.html 2001    Yrkesetiske retningslinjer
3 s.

362.6 Y
Yrkesetiske retningslinjer /
http://yoh.kfo.no/yrkesetikk.html       2001    Yrkesetiske retningslinjer   Yrkesetikk
2 s.

362.6 Y
Yrkesetiske retningslinjer for
Barne- og ungdomsarbeiderforbundets
medlemmer
http://buf.kfo.no/etikk1.htm            2001    Yrkesetiske retningslinjer
3 s.

Oppdatert 2. august 2002 av Endre Indrehus