Trondheim
        folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE


Tilbake til førstesida

FØRSTE GANGS OPPSTART AV BIBLIOFIL STARTMENY
PÅ MASKINER I TKA-NETT (ADMIN-NETTET) OG TKE-NETT (ELEVNETT).
  Følgende betingelser må være oppfylt:

  1. Skolens IKT-veileder bestiller tilgang til Bibliofil i selvbetjeningsportalen hos IT brukerhjelp.
  2. Etter at tilgang er gitt, må man på en TKA-PC starte "Programkatalogen" (som ligger på skrivebordet på PCen din), deretter velge fane "Mine enheter" og deretter krysse av for "Jeg bruker denne maskinen regelmessig".
   Bibliofil-ikonet vil så komme i start-menyen din etter en stund.


  Ved første gangs oppstart av Bibliofil startmeny på maskiner i TK-nett og elevnett vil man få følgende spørsmål:

  I dette feltet skrives inn tjenermaskin for din skole som du finner ved å klikke her.

  (Du vil bare få dette spørsmålet første gang du starter programmet.)

  Så kommer følgende spørsmål:

  Her skriver du inn det Bibliofil-identen du har fått tildelt.

  Så kommer følgende spørsmål:

  Her skriver du inn det passordet du har fått tildelt av oss som administrerer BIBLIOFIL.
   
  Passordet bør du selv endre etter innlogging i Bibliofil, ved å velge "Fil" og "Endre passord". 


 


 
Oppdatert 23. september 2015