Trondheim
        folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE


Tilbake til førstesida

LÅNEKORT MED STREKKODE:

OBS!
Trenger du virkelig lånekort?
Husk at Bibliofil kan skrive ut en liste over elevnavn med strekkoder som man kan sette i en perm.
Skolen bestiller og betaler selv for nye lånekort direkte fra leverandøren EVRY Card Services AS.
Kontaktpersoner hos EVRY er Frode Larsen.

Minste kvantum ved bestilling er 500 kort ( = 1 eske). EVRY Card Services AS holder rede på hvilke nummerserier som er levert til skolen tidligere (men les gjerne mer under tekniske krav). Men hvis du har bestemte krav til startnummer på det første kortet i esken, må du oppgi dette ved bestilling.

Husk å oppgi i bestillingen:

 • Antall esker á 500 kort.
 • Eventuell startnummer på første kort.
 • Ditt navn
 • Skolens fakturaadresse, OG
 • Skolens leveringsadresse.

Bestill kun skriftlig pr e-post til : frode.larsen@evry.comTekniske krav til lånekort:

 • Strekkoden skal ha 14 siffer.
 • De fire første sifrene i koden skal være skolens nummer. Se tabellen nederst.
 • De øvrige 10 sifrene i kortet er det samme som lånernummeret i Bibliofil. Ikke bestill nummerserie/lånernummer man har fra før. EDB AS holder rede på hvilke nummerserier som er levert til skolen tidligere. Gjenbruk av slettede lånernummer er ikke anbefalt, du bør derfor bestille lånekort fra og med det første ledige lånernummeret i Bibliofil. Slik finner du det første ledige lånernummeret: Start Bibliofil utlån, velg fanekort "Lånerregistrering" og klikk på "Ny". Det tallet som kommer opp i feltet "Lånernummer" er det første ledige lånernummeret. Bestill lånekort fra og med dette nummeret og oppover.
 • Lånekort bestilles hos EVRY Card Services AS i Mo i Rana pr. e-post: frode.larsen@evry.com .
 • Eksempel: Låner nummer 1 ved Åsvang skole får strekkode: 96030000000001, låner nummer 2 får 96030000000002, osv ...
 • Strekkoder / lånekort som avviker fra disse kravene kan ikke brukes.SKOLE:                        FIRE FØRSTE SIFFER SKAL VÆRE:

ASHEIM-B       9601 TKAshBSk
ASHEIM-U       9602 TKAshUSk
ASVANG         9603 TKAsvaSk
ASVEIEN        9604 TKAsveSk
BERG           9605 TKBergSk
BISPEHAUG      9606 TKBispSk
BLUSSUVOLL     9607 TKBlusSk
BREIDABLIKK    9608 TKBreiSk
BRUNDALEN      9609 TKBrunSk
BRURAK         9610 TKBrakSk (skolen nedlagt 1997 > Se Bratsberg)
BYASEN         9611 TKByasSk
CHARLLUND-B    9612 TKChaBSk
CHARLLUND-U    9613 TKChaUSk
DALGARD        9614 TKDalgSk
EBERG          9615 TKEbrgSk
FLATASEN       9616 TKFlatSk
FURUHAUGEN     9617 TKFuruSk (slått sammen med Flatåsen skole, se Flatåsen)
GRANSKOGEN     9618 TKGranSk
HALLSET        9619 TKHallSk
HAARSTAD       9620 TKHaarSk
HOEGGEN        9621 TKHoegSk
HUSEBY         9622 TKHuseSk
ILA            9623 TKIlaSk
JAKOBSLI       9624 TKKalvSk (Arvet Kalvskinnet skoles database og nr etter nedleggelse)
KATTEM         9625 TKKattSk
KOLSTAD        9626 TKKolsSk
LADE           9627 TKLadeSk
LILLEBY        9628 TKLillSk
MARKAPLASSEN   9629 TKMarkSk
NARDO          9630 TKNardSk
NIDARVOLL      9631 TKNidaSk
NYBORG         9632 TKNybgSk
NYPVANG        9633 TKNypvSk
OKSTAD         9634 TKOkstSk
RANHEIM        9635 TKRanhSk
ROMOLSLIA      9639 TKRomoSk (rettet 111002)
ROSENBORG      9637 TKRsbgSk
ROSTEN         9638 TKRostSk
RYE            9636 TKRyeSk  (rettet 111002)
SAUPSTAD       9640 TKSaupSk
SELSBAKK       9641 TKSlsbSk
SINGSAKER      9642 TKSingSk
SJETNE         9643 TKSjtnSk
SOLBAKKEN      9644 TKSolbSk
SPONGDAL       9645 TKSpgdSk
STABBURSMOEN   9646 TKStabSk
STAVSET        9647 TKStavSk
STEINDAL       9648 TKStndSk
STRINDHEIM     9649 TKStriSk
SUNNLAND       9650 TKSunlSk
SVERRESBORG    9651 TKSvsbSk
THIS           9660 this
TONSTAD        9652 TKTnstSk

UGLA           9653 TKUglaSk
UTLEIRA        9654 TKUtlrSk
VIKASEN        9655 TKVkasSk
LIANVATNET     9656 TKSpesSk
BRATSBERG      9657 TKBratSk
Musikk og      9658 TKMuSk
kulturskolen
Enhet for      9659 TKSeVoSk
Voksenopplæring


 


 
Oppdatert 30.10.2017