KLASSEOPPFLYTTING HØSTEN 2005
I G !
 
  Oversikten viser resultat av klasseoppflytting høsten 2005.

  Klasseflyttingen er nå komplett og utført for alle skoler 15. august 2005 kl 15:50.

  Følgende er gjort ved klasseoppflytting: 1A er flyttet til 2A, 1B til 2B osv. Enkeltelever som bytter både trinn og gruppe (f.eks. 1A til 2C) må skolene flytte over manuelt. Skoler som ønsker andre benevnelser enn A, B, C osv må ta kontakt med prosjektgruppa, slik at vi kan legge inn de gruppebetegnelsene dere ønsker å benytte (f.eks. 1 rød, 1 gul, 1 blå, osv). Elever som har sluttet (f.eks. 7-klasser som gikk ut i vår) er slettet fra Bibliofil, unntatt de av elevene som hadde utestående lån. Elever som hadde utestående lån er flyttet over i lånerkategori "ue". Disse elevene kan purres og følges opp videre fra Bibliofil. Lista nedenfor viser alle skoler, og hva som er gjort og hvor mange elever som har sluttet og om det var elever som hadde utestående lån.
   

 • Berg skole skal oppgi tjenermaskin: TKBergSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.24)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Bispehaugen skole skal oppgi tjenermaskin: TKBispSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.25)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Blussuvoll skole skal oppgi tjenermaskin: tkblussk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.12)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Bratsberg skole skal oppgi tjenermaskin: TKBratSk.trondheim.folkebibl.no.

 • Klasseoppflytting kjørt. 7 trinn. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Breidablikk skole skal oppgi tjernermaskin: TKBreiSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.27)

 • Klasseoppflytting kjørt. ((1-10 trinn)). Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Breidablikk er ikke lenger noen 1-10-skole, men er en vanlig 1-7-barneskole.
  Har bedt om sletting av elevdata fra og med 8-klasse.
  .
 • Brundalen skole skal oppgi tjenermaskin: TKBrunSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.28)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Brundalen ønsker ikke import av elevdata fra IST Extens.
  .
 • Byåsen skole skal oppgi tjenermaskin: TKByasSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.299

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Charlottenlund barneskole skal oppgi tjenermaskin: TKChaBSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.30)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Charlottenlund ungdomsskole skal oppgi tjenermaskin: TKChaUSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.31)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Dalgård skole skal oppgi tjenermaskin: TKDalgSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.32)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Eberg skole skal oppgi tjenermaskin: tkebrgsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.14)

 • Klasseoppflytting kjørt. 7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Flatåsen skole skal oppgi tjernermaskin: TKFlatSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.33)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  (Furuhaugen skole: TKFuruSk.trondheim.folkebibl.no - sammenslått med Flatåsen april 2003 - bruk: TKFlatSk.trondheim.folkebibl.no)
  .
 • Hallset skole skal oppgi tjenermaskin: TKHallSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.35)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Hoeggen skole skal oppgi tjernermaskin: TKHoegSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.36)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Huseby skole skal oppgi tjenermaskin: tkhusesk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.63)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Hårstad skole skal oppgi tjenermaskin: tkhaarsk.trondheim.folkebibl.no  (192.168.50.15)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Ila skole skal oppgi tjenermaskin: TKIlaSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.37)

 • Ila skole ønsket ikke klasseflytting. Ila skal legge inn elevdata selv manuelt.
  Ila ønsker ikke import av elevdata fra IST Extens.
  .
 • Kalvskinnet skole skal oppgi tjenermaskin: TKKalvSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.38)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. En elev som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Kattem skole skal oppgi tjenermaskin: tkkattsk.trondheim.folkebibl.no    (192.168.50.16)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. En elev som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Kolstad skole skal oppgi tjenermaskin: TKKolsSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.39)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Kursdatabasen skal oppgi tjenermaskin: tkkurssk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.10)

 • Klasseoppflytting ikke kjørt.
  .
 • Lade skole skal oppgi tjenermaskin: tkladesk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.17)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. En elev som har sluttet hadde utestående lån.
  Lade ønsker gjenbruk av lånernummer.
  .
 • Lianvatnet skole skal oppgi tjenermaskin: tkspessk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.13)

 • Lianvatnet skole ønsket ikke klasseflytting. Lianvatnet skal legge inn elevdata selv manuelt.
  Lianvatnet ønsker ikke import av elevdata fra IST Extens.
  .
 • Lilleby skole skal oppgi tjenermaskin: TKLillSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.40)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Markaplassen skole skal oppgi tjenermaskin: tkmarksk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.64)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Musikk- og kulturskolen skal oppgi tjenermaskin: tkmusk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.66)

 • Klasseflytting ikke kjørt. Ingen elever med klassetilhørighet
  .
 • Nardo skole skal oppgi tjenermaskin: TKNardSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.41)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Nidarvoll skole skal oppgi tjenermaskin: TKNidaSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.42)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Nyborg skole skal oppgi tjenermaskin: TKNybgSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.43)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 trinn. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Nyborg ønsker gjenbruk av lånernummer.
  .
 • Nypvang skole skal oppgi tjenermaskin: TKNypvSk.trondheim.folkebibl.no i elevnett.

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Okstad skole skal oppgi tjenermaskin: TKOkstSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.45)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-4 (!) skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Elever overflyttes Sjetne skole etter 4. trinn.
  .
 • Ranheim skole skal oppgi tjenermaskin: TKRanhSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.46)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Ranheim ønsker gjenbruk av lånernummer.
  .
 • Romolslia skole skal oppgi tjenermaskin: TKRomoSk.trondheim.folkebibl.no  (192.168.50.47)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. En elev som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Rosenborg skole skal oppgi tjenermaskin: tkrsbgsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.65)

 • Rosenborg skole ønsket ikke klasseflytting. Rosenborg skal legge inn elevdata selv manuelt.
  Rosenborg ønsker ikke import av elevdata fra IST Extens.
  .
 • Rosten skole skal oppgi tjenermaskin: TKRostSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.48)

 • Klasseoppflytting kjørt. 5-10 (!) skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Skolen får ingen nye elever hvert år.
  Rosten får import av nye elevdata - nye 8. klasser fra Hårstad !

  .
 • Rye skole skal oppgi tjenermaskin: tkryesk.trondheim.folkebibl.no i elevnett.

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Saupstad skole skal oppgi tjenermaskin: tksaupsk.trondheim.folkebibl.no (192.168.50.23)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Senter for voksenopplæring: tksevosk.trondheim.folkebibl.no (192.168.50.67)

 • Klasseflytting ikke kjørt. Ingen elever med klassetilhørighet
  .
 • Selsbakk skole skal oppgi tjenermaskin fra TK-nett og elevnett: TKSlsbSk.trondheim.folkebibl.no 

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Singsaker skole skal oppgi tjenermaskin: TKSingSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.50)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Sjetne skole skal oppgi tjenermaskin: TKSjtnSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.51)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  OBS! Sjetne skole får nye 5.klasser fra Okstad skole.
  .
 • Solbakken skole skal oppgi tjenermaskin: TKSolbSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.52)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Spongdal skole skal oppgi tjenermaskin: TKSpgdSk.trondheim.folkebibl.no i elevnett.

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Stabbursmoen skole skal oppgi tjenermaskin: tkstabsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.19)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Stavset skole skal oppgi tjenermaskin: TKStavSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.54)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Steindal skole skal oppgi tjenermaskin: tkstndsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.20)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Strindheim skole skal oppgi tjenermaskin: tkstrisk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.21)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Sunnland skole skal oppgi tjenermaskin: TKSunlSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.55)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Sverresborg skole skal oppgi tjenermaskin: tksvsbsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.22)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Tonstad skole skal oppgi tjenermaskin: TKTnstSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.56)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-10 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  Tonstad ønsker gjenbruk av lånernummer.
  .
 • Ugla skole skal oppgi tjenermaskin: TKUglaSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.57)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Utleira skole skal oppgi tjenermaskin: TKUtlrSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.58)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Vikåsen oppvekstsenter skal oppgi tjenermaskin: TKVkasSk.trondheim.folkebibl.no  (192.168.50.62)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Åsheim barneskole skal oppgi tjenermaskin: tkashbsk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.11)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Åsheim ungdomsskole skal oppgi tjenermaskin: TKAshUSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.59)

 • Klasseoppflytting kjørt. 8-10 skole. Flere elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Åsvang skole skal oppgi tjenermaskin: TKAsvaSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.60)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Ingen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
 • Åsveien skole skal oppgi tjenermaskin: TKAsveSk.trondheim.folkebibl.no   (192.168.50.61)

 • Klasseoppflytting kjørt. 1-7 skole. Noen elever som har sluttet hadde utestående lån.
  .
TILBAKE TIL FØRSTESIDE
 
Oppdatert 18. august 2005 av Bjørn Tore Nyland