Trondheimsskolene - klasseoppflytting / import av nye elevdata til Bibliofil

Sommeren / høsten 2017:

Skole Servernavn i Bibliofil Klasseoppflytting
utført dato:
Import fra IST
utført dato:
Utført av
Berg tkbergsk
170817
170817 BTN
Bispehaugen tkbispsk 150817
150817
Fra lnr 1521
BTN
Blussuvoll  tkblussk 170817 170817 BTN
Bratsberg tkbratsk 170817 170817 BTN
Breidablikk tkbreisk 170817 170817 BTN
Brundalen tkbrunsk 170817 170817 BTN
Byåsen tkbyassk 170817 170817 BTN
Charlottenlund barneskole tkchabsk 170817 170817 BTN
Charlottenlund ungdomsskole  tkchausk 170817 170817 BTN
Dalgård tkdalgsk 170817 170817 BTN
Eberg tkebrgsk 170817 170817 BTN
Flatåsen  tkflatsk 170817 170817.
Fra lnr 2615
BTN
Hallset  tkhallsk 170817 170817 BTN
Hoeggen  tkhoegsk 170817 170817 BTN
Huseby tkhusesk 170817 170817 BTN
Hårstad  tkhaarsk 170817 170817 BTN
Ila tkilask 170817 170817 BTN
Kattem  tkkattsk 170817 170817 BTN
Kolstad tkkolssk 170817 170817 BTN
Lade tkladesk 150817 150817 BTN
Lianvatnet  tkspessk Skolen utfører selv
Skolen utfører selv -
Lilleby  tklillsk 170817 170817 BTN
Markaplassen  tkmarksk 170817 170817 BTN
Nardo  tknardsk 170817 170817 BTN
Nidarvoll  tknidask 170817 170817 BTN
Nyborg  tknybgsk 170817 170817 BTN
Nypvang tknypvsk 170817 170817 BTN
Okstad  tkokstsk 170817 170817
Fra lnr 749
BTN
Ranheim tkranhsk 170817 170817 BTN
Romolslia  tkromosk 170817 170817 BTN
Rosenborg tkrsbgsk 170817 170817 og 220817 BTN
Rosten tkrostsk 170817 170817 BTN
Rye tkryesk 170817 170817 BTN
Saupstad tksaupsk 170817 170817 BTN
Selsbakk tkslsbsk 150817 150817 BTN
Singsaker  tksingsk 170817 170817
Fra lnr 1403
BTN
Sjetne tksjtnsk 170817 170817 BTN
Solbakken tksolbsk 170817 170817
Fra lnr 271
BTN
Spongdal tkspgdsk 170817 170817 BTN
Stabbursmoen tkstabsk 170817 170817 BTN
Stavset  tkstavsk 170817 170817 BTN
Steindal tkstndsk 170817 170817 BTN
Strindheim tkstrisk 170817 170817 BTN
Sunnland  tksunlsk 170817 170817 BTN
Sverresborg tksvsbsk 170817 170817 BTN
Tonstad  tktnstsk 170817 170817 BTN
Ugla  tkuglask 170817 170817 BTN
Utleira  tkutlrsk 170817 170817 BTN
Vikåsen tkvkassk 170817 170817 BTN
Åsheim barneskole tkashbsk 170817 170817 BTN
Åsheim u-skole tkashusk 170817 170817 BTN
Åsvang tkasvask 170817 170817 BTN
Åsveien  tkasvesk 170817 170817 BTN
EVO Enhet for voksenopplæring tksevosk Skolen utfører selv
Skolen utfører selv
-

Sist oppdatert 18. august 2017