Trondheim folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE

FOR ELEVER OG LÆRERE:


Søk i din skoles bibliotek-database


Søk i mange bibliotek samtidig


FOR BIBLIOTEKANSVARLIG:
Oppstart av Bibliofil startmeny

Hvilken tjener skal programmet kontakte?

Bibliofil brukerhåndbok (krever passord)

Utskrift av strekkoder (krever passord)

Statistikkinnstillinger


Årlig skolebibliotekstatstikk

Bestille etiketter, lånekort, strekkodelesere, ekstra lisenser

Lånekort med strekkode

Reinstallasjon av Bibliofil?
Kontakt IT-brukerhjelp tlf. 40060.


DISKUSJONSFORUM:
Info om to diskusjonsforum

SAMARBEIDSPARTNERE

Bibliotek-Systemer AS

Trondheim folkebibliotek


Trondheim kommune

AKTUELLE NETTSTEDER:
Andre Bibliofil-skoler i Norge

Skolesidene i Trondheim


NBF Avdeling skole


ENSIL Europeisk netterverk for skolebibliotekMEST FOR DRIFTSGRUPPA:


Skrivere med IP-nummer


Kontaktpersoner ved skolene


DRIFTSGRUPPE:

Bibliotekfaglig brukerstøtte:
Lise Hammerås - tlf. 72 54 75 23

Teknisk brukerstøtte:
Bjørn Tore Nyland - tlf 72 54 75 37 / 952 63 406


Trondheim kommune benytter datasystemet Bibliofil i alle grunnskolebibliotekene. Tjenesten har fått navnet "BIG - Bibliofil i grunnskolen" og omfatter 55 skolebibliotek i Trondheim, og startet som et prosjekt i år 2000. Trondheim folkebibliotek er bibliotekfaglig og teknisk brukerstøtte basert på en årlig samarbeidsavtale. Dette nettstedet er først og fremst beregnet på ansatte ved skolebibliotekene i Trondheim kommune, for å støtte dem i bruk av Bibliofil. På disse sidene finnes informasjon om hva som foregår akkurat nå og lenker til ulike hjelperessurser. 

HVEM KONTAKTER JEG?

Dersom det gjelder:

  • Søk, katalogisering, statistikk, strekkoder/etiketter og nullstilling av lisenser: 
   Kontakt
   bibliotekar Lise Hammerås tlf. 725 47523.(Treffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).
   Alternativt Bodil Kleven tlf. 725 47509.
  • Brukeridenter, utlån, skrivere, lånekort, lisenser og strekkodelesere:
   Kontakt IKT-rådgiver Bjørn Tore Nyland tlf. 725 47537 / 952 63 406.
   (Treffes normalt alle dager fra kl 8:45)
   alternativt:
   Mildrid Liasjø kontaktes, tlf. 725 47522.
  • Bibliotekets sentralbord kan også kontaktes og spør etter personer nevnt ovenfor, tlf. 725 47500.
  • For å få tilgang til Bibliofil som fagsystem, kontakt skolens IKT-veileder som bestiller tilgang i selvbetjeningsportalen hos
   IT brukerhjelp.


AKTUELT:

April 2018:
Frist i år er 3. mai.

Brukernavn og passord sendes skolene pr. brevpost i løpet av uke 15. Dersom noen ikke har mottatt brukernavn og passord kan dere kontakte Lise Hammerås.
Lenke til rapporteringsskjemaet finner dere her:
Nasjonalbiblioteket - statistikkrapportering

Statistikk over utlån og bestand tar man ut på følgene måte:
I Bibliofil startmeny klikker man på ikonet for Statistikk.

I selve statistikkprogrammet må man klikke på fanen hvor det står Årlig. Da gjør man følgende for å ta ut den årlige utlåns- og bestandsstatistikken:

Velg: "Nasjonalbiblioteket Utlån/Bestand Grunnskole"
Deretter godkjenner man med Enter alle følgende valg som kommer opp:
Fra dato: 01/01/2017
Til dato: 31/12/2017
Eieravdeling: Alle
Søkebegrep: (la stå blank)

Nederst i skjermbildet får man så fem valg. Velg Send til skriver for utskrift. Vis på skjerm er også tilgjengelig for de som ønsker det.
Tallene som skal fylles inn i statistikkskjemaet på punktet "Samlinger - Bestand, tilvekst og avgang", er tallene dere finner på s. 5 "Alle valgte avdelinger samlet" på statistikken dere tar ut fra Bibliofil.

Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

PS! Send gjerne rapporten på e-post til din skoleleder etter du har sendt inn.


Høsten 2017 - uke 32/33: Klasseflytting og import av høstens nye elever: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.htmlHURTIGPÅLOGGING / FELLESIDENT FOR BIBLIOFIL:

Bibliofil kan brukes enten i selvbetjent modus eller vha. elevvakter i biblioteket. For å unngå innlogging med personlig brukerident, er det utviklet en hurtigpåloggingsløsning for tilgang til Bibliofil uten å logge inn på PCen først. Denne oppskriften gjelder kun for elevnett (TKE). Klikk her for word-dokument som beskriver løsningen.
For hurtigpålogging på maskiner i administrativt nett (TKA) må rektor/IKT-veileder bestille tjenesten "HURTIGPÅLOGGING BIBLIOFIL FOR TKA" som fritekstbestilling hos EVRY AS i eHandel. Oppgi løpenummer på PCen som skal ha hurtigpålogging i bestillingen. 


 
Oppdatert 3. april 2018