KONVERTERING AV DATABASER
I G !
 
KONVERTERINGSSPESIFIKASJON DATAFILER FRA SKOLER SOM HAR AVLEVERT
DATABASER FOR KONVERTERING TIL BIBLIOFIL

Bibliomatik-filer fra:

Bibliomatik-fil fra: Mikromarc-fil fra: Multimed-filer fra: Menuett-fil fra:
TILBAKE TIL FØRSTESIDE
 
Oppdatert 24. april 2002 av Bjørn Tore Nyland