Trondheim
                folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE


Tilbake til førstesida

ARKIV OVER GAMLE NYHETER...Vår 2017:

Da er det igjen tid for den årlige skolebibliotekstatistikken.

Frist i år er 26. april.

Brukernavn og passord skal være sendt til skolene pr. brevpost. Dersom noen ikke har mottatt brukernavn og passord kan dere kontakte Lise L. Hammerås (se kontaktinfo over).

Lenke til rapporteringsskjemaet finner dere her:
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikkrapportering


Merk at fristen på nettsiden til Nasjonalbiblioteket (foreløpig) er feil! Riktig frist er 26. april.

Statistikk over utlån og bestand tar man ut på følgene måte:

Bibliofil startmeny klikker man på ikonet for Statistikk

I selve statistikkprogrammet må man klikke på fanen hvor det står Årlig.  
Da gjør man følgende for å ta ut den årlige utlåns- og bestandsstatistikken:

Velg: "Nasjonalbiblioteket   Utlån/Bestand   Grunnskole"

Deretter godkjenner man med Enter alle følgende valg som kommer opp: 
Fra dato: 01/01/201X 
Til dato: 31/12/201X 
Eieravdeling: Alle 
Søkebegrep:       (la stå blank)

Nederst i skjermbildet får man så fem valg. Velg Send til skriver for utskrift. Vis på skjerm er også tilgjengelig for de som ønsker det.

Tallene som skal fylles inn i statistikkskjemaet på punktet "Samlinger - Bestand, tilvekst og avgang", er tallene dere finner på s. 5"Alle valgte avdelinger samlet" på statistikken dere tar ut fra Bibliofil.


Vår 2016:

Årlig skolebibliotekstatistikk


Februar 2014:

Til skolens bibliotekansvarlige

 

Da er det tid for den årlige skolebibliotekstatistikken.

 

Brukernavn og passord for innmelding av bibliotekstatistikk er sendt til skolene pr brevpost.

Dersom noen ikke har fått brukernavn og passord er det bare å kontakte meg.


Lenke til rapporteringsskjemaet finner dere her:
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Rapportering


NB! Frist for skolebibliotekene er 21. mars.

Statistikk over utlån og bestand tar man ut på følgene måte:

I Bibliofil startmeny klikker man på ikonet for Statistikk.

I selve statistikkprogrammet må man klikke på fanen hvor det står Årlig
Da gjør man følgende for å ta ut den årlige utlåns- og bestandsstatistikken:

Velg: "Nasjonalbiblioteket   Utlån/Bestand   Grunnskole"

Deretter godkjenner man med Enter alle følgende valg som kommer opp:
Fra dato: 01/01/201X
Til dato: 31/12/201X
Eieravdeling: Alle
Søkebegrep:       (la stå blank)

Nederst i skjermbildet får man så fem valg. Velg Send til skriver for utskrift. Vis på skjerm er også tilgjengelig for de som ønsker det.

Tallene som skal fylles inn i statistikkskjemaet på punktet Samlinger - Bestand, tilvekst og avgang er de som står på s. 5 «Alle valgte avdelinger samlet» (i statistikken dere tar ut fra Bibliofil).

 

Lise L. Hammerås

Bibliotekar

Tlf: 72547523

Høst 2013:

Klasseoppflytting og import av elevdata er ferdig.
Se: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html

Mobiltilpasset søkeprogram

Produsenten av BIBLIOFIL, Bibliotek-Systemer AS, har i dag gjort tilgjengelig et mobiltelefon-tilpasset søkeprogram for søking i skolebibliotekene i Trondheim.

For å bruke dette mobiltilpassede søkeprogrammet må følgende adresse legges som bokmerke på mobiltelefonen: 

http://www-SKOLENSKODE.trondheim.folkebibl.no/cgi-bin/m

”SKOLENSKODE” erstattes med koden for din skole som du finner på denne siden: http://www.tfb.no/big/tjenermaskiner.html

Eksempel for Eberg skole: http://www-tkebrgsk.trondheim.folkebibl.no/cgi-bin/m

 

Eksempel for Hårstad skole: http://www-tkhaarsk.trondheim.folkebibl.no/cgi-bin/m

Sommer 2011:

Klasseoppflytting og import av nye elevdata til Bibliofil
Klasseoppflytting og import av nye elevdata til Bibliofil blir utført før skolestart høsten 2011.


ÅRLIG BIBLIOTEKSTATISTIKK
Brukernavn og passord for innmelding av bibliotekstatistikk er nå sendt til skolene pr brevpost. Frist: 19. mai. LES MER

Trenger skolen flere lånekort til høstens nye elever?

Lånekort bestiller dere selv direkte hos leverandøren TAG Systems, se disse to sidene:
http://www.tfb.no/big/utstyr.html og
http://www.tfb.no/big/laanekortkoder.html
 
OBS! Gjenbruk av slettede lånernummer ikke mulig, du må derfor bestille lånekort fra og med det første ledige lånernummeret i Bibliofil. Slik finner du det første ledige lånernummeret: Start Bibliofil utlån, velg fanekort "Lånerregistrering" og klikk på "Ny". Tallet som kommer opp i feltet "Lånernummer" er det første ledige lånernummeret. Bestill lånekort fra og med det nummeret og oppover.
Lånekort leveres i esker a 500 kort. OBS! Leveringstid 6-8 uker!

Juni 2009: Høstens nye elever - import av elevdata?
Vi importerer som vanlig elevdata for høstens nye elever fra IST Extens til Bibliofil. Det vil skjer uka før skolestart.
Skoler som registrerer høstens nye elever selv/manuelt i Bibliofil og som dermed ikke ønsker import av elevdata til Bibliofil må gi Bjørn Tore Nyland beskjed senest innen 10. august pr e-post (oppgi skolens navn).
Se også: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html

11. mai 2009: Bibliofil for grunnskolene blir ute av drift mandag 11. mai 2009 fra kl 19.30 til kl 20.30 på grunn av skifte av en defekt enhet for sikkerhetskopiering av dataene.

2. februar 2009:

Bjørn Tore er igjen tilbake i prosjektgruppen og fra nå av vil kontaktpersoner for Bibliofil være:
Lise Hammerås - praktisk bruk og katalogisering og
Bjørn Tore Nyland - brukeridenter og tekniske spørsmål.

14. august 2008:
Klasseoppflytting og import av elevdata for høstens nye elever er nå fullført, se:
http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html

14. august 2008:
TRENGER DIN SKOLE BIBLIOTEKKORT TIL HØSTENS NYE ELEVER?
Lånekort bestilles fra TAG Systems i Mo i Rana tlf 75 12 81 10  eller e-post tag@tag.no og minste kvantum er 500 kort.

6. juni 2008:
KLASSEOPPFLYTTING OG IMPORT AV ELEVDATA FOR HØSTENS NYE ELEVER:

Til skolens bibliotekansvarlig:
 
Det er kort tid igjen av skoleåret og dermed tid for klasseoppflytting og import av høstens nye elever til Bibliofil.
 
Som vanlig utfører jeg klasseoppflytting for skolene og import av elevdata fra IST Extens.
- Klasseoppflytting utføres tirsdag 1. juli og dere får da beskjed om antall elever som har sluttet, men som fortsatt har utestående lån.
- Import av elevdata for høstens nye elever utføres tett på skolestart, for å få så oppdaterte elevdata som mulig.
Høstens nye elever vil bli lagt inn etter siste brukte lånernummer i Bibliofil og oppover. Gjenbruk av gamle lånernummer anbefales generelt ikke og må i så fall utføres av den enkelte skole manuelt i etterkant.
 
Informasjon blir lagt ut her: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html
 
Skoler som ikke ønsker at jeg skal utføre klasseoppflytting eller import av høstens nye elever sender meg en e-post om dette. De skolene må da selv utføre dette.

Bjørn Tore Nyland


6. juni 2008:
TRENGER DIN SKOLE BIBLIOTEKKORT TIL HØSTENS NYE ELEVER?
Lånekort bestilles fra TAG Systems i Mo i Rana tlf 75 12 81 10  eller e-post tag@tag.no og minste kvantum er 500 kort. Leveringstid er normalt 6-8 uker, så bestill NÅ dersom dere trenger nye kort til høstens elever.
 
Jeg kan hjelpe skolen med bestilling, men levering og fakturering går direkte til skolen. Jeg trenger i så fall skolens fakturaadresse for Sentralt fakturamottak.

Bjørn Tore Nyland

DRIFTSSTANS TORSDAG 27. MARS FRA KL 20.00 OG UT DAGEN:
Pga omlegging i datanettet (bytte av internett-leverandør og IP-nummerserier) blir Bibliofil ute av drift for Trondheim folkebibliotek og samtlige grunnskoler i Trondheim torsdag 27. mars fra kl 20.00 og ut dagen. Søk i bibliotekets base via internett blir heller ikke mulig under driftsstansen.

Problemer med å komme inn i Bibliofil i dag? Her er løsningen:
Når du får spørsmål: "Hvilken tjener skal programmet kontakte?" når du starter Bibliofil, kan du skrive IP-nummeret (i parentes) som du finner på denne siden: http://www.tfb.no/big/tjenermaskiner.html
 


Invitasjon til miniseminar om viderekomne funksjoner i Bibliofil.

(NB! Dette er det samme seminaret som ble holdt 14. desember i fjor)
 
Sted:
Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket
Peter Egges plass 1
kursrom II, 4. etg.
 
Når:
Onsdag 5. mars kl 13.00 - 15.00
 
Påmelding:
Senest innen fredag 29. februar kl 14.00 til Lise Hammerås: lise.hammeras@trondheim.kommune.no
 
Miniseminaret vil ta for seg:
- viderekomne funksjoner i Bibliofil.
- selvbetjent utlån / elevvakt-utlån.
- mappami - Bibliofil for elever og lærere hjemmefra.
- elevadministrasjon / gruppeadministrasjon.
- hurtigpålogging.
- rapporter og lister
- m.m.
 
Det er også lov å ønske seg tema : Meld ønsker på forhånd!
 
Forbehold om avlysning hvis færre enn fem påmeldte.
 
mvh,
Lise L. Hammerås


---

INVITASJON TIL MINISEMINAR OM VIDEREKOMNE FUNKSJONER I BIBLIOFIL:


Sted:
Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket
Peter Egges plass 1
kursrom II, 4. etg.
 
Når:
Fredag 14. desember kl 13.00 - 15.00
 
Påmelding:
Senest innen mandag 10. desember kl 12.00 til Lise Hammerås: lise.hammeras@trondheim.kommune.no
 
Miniseminaret vil ta for seg:
- viderekomne funksjoner i Bibliofil.
- selvbetjent utlån / elevvakt-utlån.
- mappami - Bibliofil for elever og lærere hjemmefra.
- elevadmnistrasjon / gruppeadministrasjon.
- hurtigpålogging.
- rapporter og lister
- m.m.
 
Det er også lov å ønske seg tema : Meld ønsker på forhånd!
 
Forbehold om avlysning hvis færre enn fem påmeldte. Seminaret vil i så fall bli satt opp på nyåret.
 
Vennlig hilsen
Lise L. Hammerås

Ny fagansvarlig for Bibliofil:
Fra nå av vil Lise Hammerås (tlf. 72547505 - e-post lcw@trondheim.kommune.no ) og Bjørn Tore Nyland (tlf. 72547537 - e-post bny@trondheim.kommune.no ) være kontaktpersoner for skolebibliotekene når det gjelder spørsmål om Bibliofil. Arnhild Tveikra er gått over i annen stilling internt og skal ikke lenger behandle Bibliofil-spørsmål fra skolene.

Onsdag 17. oktober 2007 : Biblioteksjefmøte Bibliofil på Gardermoen: Klikk for Powepoint-presentasjon.

Samarbeid skole og bibliotek
Eksempel fra BIG-prosjektet i Trondheim


Fredag 14. september:
Kurs i katalogisering i Bibliofil for nye skolebibliotekarer kl. 9-15. Kursleder: Arnhild Tveikra Kurssted blir IT-tjenestens kurslokaler på Leutenhaven, Erling Skakkes gt. 40, inngang B, 2.etg., kursrom C.


Status for klasseoppflytting og import av elevdata fra IST:
Klikk her.

Tirsdag 28. august 2007:
Med unntak av Bratsberg skole (hvor vi fortsatt venter på elevdata fra IST) er høstens klasseoppflytting og import av elevdata fullført, men det er noe etterarbeid som dere selv bør utføre i Bibliofil. Det er to saker nedenfor dere bør se nærmere på.

Vi valgte altså i år å importere data for ALLE elevene ved skolene. Dette sikrer forhåpentligvis et mer ajourført lånerregister i Bibliofil så lenge data fra IST er korrekte. Ettersom Bibliofil ikke lagrer 11-sifret fødselsnummer, er importen kvalitetssikret vha. fødselsdato og navn, men ved skrivefeil i navnet blir det opprettet en duplikat-låner i Bibliofil.
 
SAK NR 1
---------------
Eksempel: Dersom elev i IST er innført slik:      Hansen, Anne Berit
mens samme person i Bibliofil var lagret slik:    Hansen, Anne B.
oppfatter systemet denne personen som TO ulike personer og lagrer dermed en duplikatlåner ved import fra IST. Duplikatene valgte vi å slette, slik at ingen personer er innført i Bibliofil to ganger. Konsekvensen av det er at enkelte elever ved skolene har fått nytt lånernummer, dvs. at bibliotekkortet ikke lenger fungerer for noen elever. Men det er enkelt å rette dette. Søk opp vedkommende elev på etternavn i lånerregisteret, velg så "Endre" og forandre lånernummeret til det som står på elevens bibliotekkort, og husk deretter å klikke på "Oppdater" låner. - Det er mulig å ta ut lister med lånernummer over alle elever, f.eks. klassevis/gruppevis. Se dokumentasjon her:
 
SAK NR 2
---------------
Duplikat-lånere med utestående lån og elever som har sluttet ved skolen, men som også har utestående lån, er ikke slettet. Disse er i stedet  flyttet over i lånerkategorien "ue" - "utgåtte elever". For en del skoler er det et betydelig antall elever i kategori "ue". Se oversikt her: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html
Det er mulig å ta ut lister over disse elevene, samt å skrive purrebrev til dem. Se dokumentasjon her:
http://www.bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/skole/skolejobber.html
Når "utgåtte elever" har gjort opp for seg, anbefaler vi at låneren slettes.

Onsdag 22. august 2007:
Endelig har vi nå fått en bekreftelse på at vi kan hente ut elevdata fra elevadministrasjons-systemet IST Extens i korrekt format for import til Bibliofil. Dette vil bli gjort for samtlige skoler, unntatt Lianvatnet, Rosenborg og SeVo som utfører dette på egenhånd.

I motsetning til før vil vi i år foreta en fullstendig import av elevdata på samtlige elever ved skolen, og ikke bare høstens nye elever. Dermed sikrer vi at informasjonen på alle elevene ved skolen er så korrekt som mulig. Importen vil bli utført straks vi får dataene tilsendt fra IST Extens. Vi starter importen denne uka og dere kan forløpende se hvilke skoler som er ferdige ved å følge med på denne siden:
 
http://www.tfb.no/big/klasseflytting.html (husk Oppdater-knappen i nettleseren for å se siste versjon).
 

Mandag 11. juni 2007:
"Til skolens bibliotekansvarlig

BIBLIOFIL, KLASSEOPPFLYTTING OG HØSTENS NYE ELEVER

Vi vil som vanlig foreta klasseoppflytting i Bibliofil for alle skolenes elever og importere elevdata for høstens nye elever fra IST til Bibliofil, slik at dere ikke behøver å registrere elevene selv i Bibliofil. Dette vil bli utført så nært inntil skolestart som mulig, for å sikre så ferske data som mulig.

Vi vet fra tidligere år at noen skoler ønsker å utføre dette på egenhånd. Skoler som ikke ønsker at vi skal utføre klasseoppflytting eller import av data på nye elever melder også fra til meg, helst pr e-post. Dersom dere ikke gir beskjed, antar vi at vi skal utføre oppflytting og import for dere. Frist for å melde i fra: 15. juli.

Høstens nye elever vil få lånernummer fra det første ledige kortnummeret og oppover. Eksempel: Dersom skolens elever har bibliotekkort fra nr 1 til nr 564, vil høstens nye elever automatisk bli tildelt bibliotekkort fra nummer fra 565 og oppover.

Det finnes dessverre ikke noe automatisk, løpende ajourhold mellom IST og Bibliofil, dermed blir importen vi utfører rett før skolestart gjeldende. Endringer på elever etter skolestart må skolen selv oppdatere i Bibliofil.

Elever som slutter og som ikke har heftelser eller lån, blir automatisk slettet fra Bibliofil. Elever som har heftelser eller lån, blir ikke slettet, men flyttes til kategorien "ue" (utgåtte elever) hvor de er gjenfinnbare. Dere må selv rydde opp i disse "ue"-elevene og kreve inn utestående lån.

Vi mottar også synspunkter på når importen av elevdata bør foregå, dersom det skaper problemer for dere at dette utføres kort tid før skolestart.

Minner også om at dere kontrollerer om dere har nok ledige/blanke bibliotekkort for høstens nye elever. Ta kontakt dersom dere ønsker assistanse til å bestille nye kort. Leveringstiden kan være inntil 8 uker for nye kort."

Søndag 25. mars 2007: Forlenget frist for levering av skolebibliotekstatistikk ut uke 12.

Tirsdag 20. mars 2007: Møte for skolebibliotekarene i Trondheim på folkebibliotekets kursrom kl. 12.00-15.30.
Norli bokhandel vil presentere sitt tilbud til skolene, og folkebiblioteket orienterer om det nye bibliotekkortet og svarer på spørsmål om statistikk, m.v.

Tirsdag 20. mars 2007: Frist for levering av skolebibliotekstatistikk for 2006. Registrer statistikken her.

Tirsdag 13. februar 2007: Kurs for nye skolebibliotekansvarlige i folkebibliotekets kursrom i 4 etg. kl. 9-15.
Innhold: Katalogisering i Bibliofil.  Kursansvarlig: Arnhild Tveikra

Mandag 22. januar 2007: Bibliofil er nå oppgradert for alle grunnskolene i Trondheim kommune, til å støtte all verdens tegnsett. Ta kontakt med Arnhild Tveikra eller Bjørn Tore Nyland dersom dere opplever problemer som følge av dette.

Tirsdag 14. november 2006: Workshop i folkebibliotekets kursrom kl.13- 15.30.  Program:
Kl. 13-14: Om funksjoner i  ultånsprogrammet  v/ Bjørn Tore Nyland
Kl. 14-15.30  Åpent for spørsmål   v/ Bjørn Tore Nyland og Arnhild Tveikra

Fredag 22. september 2006: Undersøkelse om behov for fellesidenter. Klikk her for å se tilbakemeldinger

Mandag 18. september 2006: Kurs for nye skolebibliotekansvarlige i folkebibliotekets kursrom i 4 etg. kl. 9-15.
Innhold: Bibliofil - med vekt på katalogisering.  Kursansvarlig: Arnhild Tveikra

Siste nytt:

Status for klasseoppflytting og import av elevdata, klikk her

Vi vil også i år foreta automatisk klasseoppflytting og import av nye elevdata i skolenes biblioteksystem Bibliofil. Tidligere år har enkelte skoler reservert seg mot import av elevdata, fordi man ønsker å legge inn nye elever selv. Vi ønsker tilbakemelding fra skoler som ønsker å legge inn nye elever selv, slik at det ikke blir noen dobbelt-registreringer i skolens Bibliofil-system. Det er ønskelig med tilbakemelding innen 15. august fra skoler som ønsker å reservere seg. 

Klasseoppflytting i Bibliofil er ajour pr 16. august. Import av nye elevdata blir utført tett opp mot skolestart, for å sikre så ferske og korrekte data som mulig. Import av nye elevdata vil derfor skje 18. august.

Trenger din skole nye lånekort?
Dersom din skole trenger flere bibliotekkort/lånekort, kan disse bestilles direkte fra: 
TAG Systems AS, tlf 75 12 81 10 eller pr e-post:  tag@tag.no

Fredag 23. juni: Frist for innlevering av skolebibliotekstatistikk for 2005
Statistikken registreres her

Fredag 16.juni:  Skolebibliotekstatistikk
Workshop om levering av skolebibliotekstatistikk for 2005 på folkebibliotekets kursrom i 4.etasje på hovedbiblioteket fredag 16. juni kl.13.00.

11.-.12.mai: Bibliofil brukermøte i Bergen.  Referat fra skolegruppe her

Onsdag 5.april: Møte i fagutvalget for skole, Larvik.  Les møtereferat her

Tirsdag 10. januar 2006: Serverinstallasjon. 
Installasjon av ny Bibliofil-server for grunnskolebibliotekene i Trondheim fra kl 16 tirsdag 10. november, medfører at ingen skoler får tilgang til Bibliofil fra det klokkeslettet og ut dagen. Se utsendt epost med informasjon.

Mandag 9. januar 2006: Bibliofil på bærbare PCer i TK-nett: 
Vi har fått noen henvendelser om bruk av Bibliofil på bærbare PCer i TK-nett. Programmet er ikke tilgjengelig på bærbare maskiner i dag, og vi har undersøkt saken mot IT-tjenesten som melder følgende ... Det skal lages en ny "mobilitetsklient" som gjøres tilgjengelig for brukerne etter sommerferien. Bibliofil blir nok en del av programvaren på den nye mobilitetsklienten, uten ekstra kostnad for brukerne. - Før sommerferien kan skoler som ønsker det, selv bekoste installasjon av Bibliofil på dagens "mobilitetsklient". Dette vil koste ca 8-10 timers arbeid. AS EDB utfører dette.


Onsdag 2. november:
Workshop for alle skolebibliotekarer i folkebibliotekets kurslokaler, 4. etg. 

12.30-15.30.  Basert på innsendte spørsmål og medbrakte spørsmål på dagen. Fra folkebiblioteket Bjørn Tore Nyland og Arnhild Tveikra.  Påmelding til Arnhild Tveikra.

Onsdag 19. oktober: Workshop for nye skolebibliotekarer i folkebibliotekets kurslokaler, 4. etg. 
12.30-14.00: Spørsmål ang. Katalogprogrammet og søking v/ Arnhild Tveikra
14.00-15.30: Spørsmål ang. Utlånsprogrammet og klasseadministrasjon v/Bjørn Tore Nyland
Påmelding til Arnhild Tveikra.

Mandag 19. september: Kurs i Bibliofil for nye skolebibliotekarer kl. 9-15. Kursledere Arnhild Tveikra og Bjørn Tore Nyland.  Kurssted blir IT-tjenestens kurslokaler på Leutenhaven, Erling Skakkes gt. 40, inngang B, 2.etg., kursrom C.

Fredag 19. august 2005:
Klasseoppflytting og import av nye elevdata er nå utført for alle skoler som har bedt om det.

Onsdag 17. august 2005:
Helge Ersøy ved IT-tjenesten overfører elevdata fra IST Extens til Bibliotek-Systemer As for import i Bibliofil. Det overføres elevdata for nye 1. klasser for alle skoler og elevdata for nye 8.klasser kun for ungdomsskoler, med følgende unntak: Brundalen skole, Ila skole, Lianvatnet skole og Rosenborg skole. De tre nevnte skolene legger inn nye elevdata selv/manuelt. Bibliotek-Systemer importerer nye elevdata inn i Bibliofil for de resterende skolene torsdag 18. eller fredag 19. august. Oppdatert lånerregister over alle skolens elever og fullført klasseoppflytting vil dermed være på plass mandag 22. august. Årsaken til at dette blir utført tett opptil skolestart, er for å få så ferske og pålitelige elevdata som mulig i Bibliofil. Det blir selvsagt ikke foretatt import av elevdata for 8.klasser på kombinasjonsskoler/1-10-skoler.

Mandag 15. august 2005: 
Klasseoppflytting foretas av Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek, for nesten alle grunnskoler i Trondheim. Følgende skoler har meldt at de ikke skal være med på klasseoppflyttingen, fordi de flytter opp manuelt/selv: Ila skole, Lianvatnet skole, Rosenborg skole. Resultatet av klasseoppflyttingen finner du ved å klikke her.

Sommer 2005: Kontaktpersoner: Ingunn Evensen uke 26-27-28-29, Bjørn Tore Nyland uke 26-30-31-31, Arnhild Tveikra uke 30-31-32

Tors.-fred. 26.-27.mai: Bibliofil brukermøte i Skien. Referat fra arbeidsgruppe for skolebibliotek her
Side for fagutvalget for skolebibliotek her.

Fredag 22. april: Forlenget frist for levering av skolebibliotekstatistikk 2004.

Onsdag 13. april: Frist for innlevering av skolebibliotekstatistikk 2004.
Onsdag 13. april: Workshop om skolebibliotekstatistikken for de som ønsker det på folkebibliotekets kursrom 4. etg. kl.13-14 v/ Arnhild Tveikra.  De som tenker å komme bes melde fra pr epost slik at vi ser om det fortsatt er behov for dette.

Torsdag 17. mars: Bibliofils fagutvalg for skole har hatt sitt første møte.  Les referatet her.

Onsdag 7. februar: Statistikkskjema for 2004 ventes utsendt fra ABM-utvikling med det første.

Onsdag 19. januar: Statistikkskjema for 2004 ventes utsendt fra ABM-utvikling i 2. halvdel av januar.

Tirsdag 4. januar
Det har tidligere vært litt problemer med BiGs epostliste, siden Groupwise i TKnett hadde en tendens til å slette store mengder av lista når man la til eller tok bort noen fra lista. Vi benyttet fra desember en annen metode for å administrere epostlistene, så for BiG-lista er dette problemet borte. Adressen til BiG-forum er nå: bigskoler@tfb.no og alle på lista over kontaktpersoner ved skolene er lagt inn. 

Torsdag 2. desember: BIG-avtalen mellom Trondheim folkebibliotek og Direktør for oppvekst og utdanning er reforhandlet for 2005.

Mandag 1. november: Vi gjør oppmerksom på at Biblioteksystemer har opprettet ei postliste som et debattforum for skolesaker i Bibliofil.  For påmelding gå til Skoleforum postlisteMed dette en oppfordring til å følge med og delta i debatten.   Vi minner også om adressen til fagutvalget for skole: skole@bibsyst.no
De er en kanal hvis det er konkrete forbederinger som ønskes i Bibliofil.   Man kan med fordel bruke begge postlister.

Fredag 22. oktober: Skolebiblioteket ved Hårstad skole er nominert til Årets bibliotek. Vi gratulerer med nominasjonen!

Onsdag 13. oktober: Workshop for deltakere på kurset 15.9 for spørsmål om katalogisering og visning av utlånsprogrammet.  Sted: Trondheim folkebibliotek, kursrom 4.etg. Tid: Onsdag 13.10 kl.12.30-15.30

Onsdag 15. september: Innføringskurs i Bibliofil for skolebibliotekarer i IT-tjenestens kurslokaler kl.9-15.
Kursleder: Arnhild Tveikra

Tirsdag 31. august: Alle skoler har problemer med å komme inn i Bibliofil utlån. Det arbeides med feilretting og vi forventer retting i løpet av dagen.

Tirsdag 17. - 19. august 2004: Klasseoppflytting pågår. Elevdata for nye elever blir innlest torsdag 19. august. Pr 18. august er klasseoppflytting er foretatt for: Berg, Bispehaugen, Blussuvoll, Bratsberg,  Breidablikk, Brundalen, Byåsen, Charlottenlund barneskole, Charlottenlund ungdsomsskole, Dalgård, Eberg, Flatåsen, Hallset, Hoeggen, Huseby, Hårstad, Ila, Kalvskinnet, Kattem, Kolstad, Lade, Lilleby, Markaplassen, Nardo, Nidarvoll, Nyborg, Nypvang, Okstad, Ranheim, Rosten, Rye, Saupstad, Selsbakk, Singsaker, Sjetne, Solbakken, Spongdal, Stabbursmoen, Stavset, Steindal, Strindheim, Sunnland, Sverresborg, Tonstad, Ugla, Utleira, Vikåsen (2A vs 2a?),  Åsheim barneskole, Åsheim ungdomsskole, Åsvang og Åsveien skole

Tas senere i dag : Lianvatnet + musikk&kulturskolen (begge har ikke-def høyeste klassetrinn),

Torsdag 1.juli: I sommer kan følgende kontaktes på folkebiblioteket: 
Arnhild Tveikra: Uke 27-28-29-30, Bjørn Tore Nyland Uke 27-28-29, 32, Ingunn Evensen Uke 30-31-32-33

Mandag 21. juni: Alle skoler bes oppgi skolebibliotekets kontaktperson for skoleåret 2004/05 til Arnhild Tveikra, jfr oversikt over Kontaktpersoner ved skolene.

Fredag 18. juni: Nytt i skolejobber i utlånsprogrammet: Skriv ut liste over utlånte bøker pr elev.  Under skolejobber kan det nå også velges Purring av bøker utlånt før angitt dato.  Da kan man f.eks. purre alle utlånte bøker ved skoleslutt. 

Onsdag 16. juni:  Det er problemer med innlogging i Bibliofil selv om man oppgir riktig navn på tjenermaskin.  Se menyvalget Tjenermaskiner for alternativ innlogging rett på IP-adressen (nummer som står i parantes).  Skriv inn dette istedenfor tjenermaskinnavnet.

Onsdag 16. juni:  I utlånsrapportene kan det nå velges både Liste over utlånte bøker og Liste over utlånte bøker med studielån.  Dvs. at den første er uten studielån.  Rapportene fungerer igjen.

Tirsdag 15. juni: Problemer med utskrift av liste over lånte bøker for alle skoler. Bibliotek-Systemer arbeider med feilretting og forventer at feilen er rettet i løpet av dagen. (Bjørn Tore Nyland)

Fredag 11. juni: Innstilling av lånerkategorier er gjennomgått for alle skoler.  Følgende innstillinger er satt med mindre annet er avtalt med den enkelte skole: 
28 dagers lånetid - 28 dagers fornyelsestid
1 dag til første purring - 1 dag mellom purringer - maks antall purringer 30
Purringer må bestilles av bibliotekar, men dette betyr at man kan purre den samme boka neste dag igjen hvis man vil, og man kan purre samme tittel opptil 30 ganger, dvs så ofte man vil.
Lånerkategori v : Voksen er opprettet for alle skoler som ikke hadde denne fra før.

Fredag 4.juni: På årets Bibliofil brukermøte i Hammerfest ble det opprettet et eget fagutvalg for skolebibliotek. Se:  http://www.arbeidsutvalget.no/fagutvalg.html  Dette kan skolene bruke for å henvende seg med ønsker om videreutvikling av Bibliofil. Deres epostadresse er: skole@bibsyst.no

Tirsdag 4.mai: Funksjonen "Avvikende lånetid" er forbedret en del. Det er nå mulig å angi at ei angitt avvikende lånetid skal gjelde helt til TkUtlån avsluttes. Tidligere har det bare vært mulig å angi avvikende
lånetid for neste lån eller alle lån til aktuell låner.   Dialogboksen er endret litt i forbindelse med dette. Det er nå tre radioknapper i dialogen. Disse er:

Neste lån:    Angitt tid gjelder bare neste bok som lånes.
Aktuell låner: Angitt tid gjelder alle lån til aktuell låner.
Alle lån: Angitt tid gjelder for alle lån fram til TkUtlån avsluttes.

Den nye (Alle lån) kan være nyttig i skoleløsningen ved utlån av lærebøker.
Men OBS: Valget Studielån bør velges av skolene hvis de vil ha mulighet for å ta ut rapporter der ikke studielånene er med, for disse kan da velges fra.  Det kan ikke avvikende lånetid.

Mandag 3.mai: Ny skrivertesting på skoler som ikke har fungerende skriver.

Mandag 22. mars:  Webbasert statistikk kan brukes hvis man ønsker å ta ut mer spesifisert statistikk enn den årlige.  Sett innstillinger som anvist i menyvalget Statistikkinnstillinger og prøv ut dette, f.eks. utlån pr lånerkategori (klasse).

Torsdag 4. mars: Statistikkinnlevering manglet for 4 skoler.  Blir det fullstendig neste år?

Fredag 13. februar: Forlenget frist for registrering av skolebibliotekstatistikk hos ABM-utvikling.

Torsdag 5. februar:Frist for registrering av skolebibliotekstatistikk hos ABM-utvikling.

Fredag 23. januar: Workshop om skolebibliotekstatistikk på folkebibliotekets kursrom kl.13.00-14.00 med Grethe Naalsund og Arnhild Tveikra.

Tirsdag 13. januar: Det sendes i disse dager ut rundskriv til skolebibliotekene om innrapportering av den årlige bibliotekstatistikken fra ABM-utvikling: http://www.abm-utvikling.no/ .  Statistikkbasen åpnes for web-rapportering i uke 3, og bibliotekene får tilgang til skjemaet via pålogging. Passord vil være å finne i tilsendt rundskriv.

Mandag 5. januar: Grunnskolene i Bergen har nå også startet opp med Bibliofil og deres nettsider kan besøkes på http://www.gs.bergen.hl.no/bibliotek/

Mandag 5. januar 2004: Hvis noen trenger opplysninger om lånekort, scannere, strekkodeark eller tape, sjekk menyvalget Utstyr.

Fredag 24. oktober: Noen skoler har ytret ønske om flere enn to brukerlisenser i Bibliofil. Dette kan kjøpes og bekostes i så fall av den enkelte skole.

Onsdag 22. oktober: ABM-utvikling har etter henvendelser fra skolebibliotekarer nå opprettet en egen diskusjonsliste for dem.  Den er for spesifikke diskusjoner for skolebibliotekarer. Generelle diskusjoner om bibliotek ønskes fortsatt til biblioteknorge-lista.
Innmelding til lista skjer på følgende side:
http://biblioteknett.no/mailman/listinfo/skolebibliotekarer

Onsdag 29. oktober: Workshop for nye Bibliofil-brukere som har deltatt på kurs 19.09 og 10.10.  Det holdes i folkebibliotekets kursrom i 4.etg.  Program:
12.30-14.00: Åpent for spørsmål i etterkant av kursene v/Arnhild Tveikra
14.00-15.00: Demonstrasjon av Utlånsprogrammet v/Bjørn Tore Nyland

Tirsdag 13. oktober: Under skoleikonet i Utlånsmodulen er det nå tilgjengelig en rapport "Liste over lånere i en klasse". 

Fredag 19. september og fredag 10.oktober: 1 dags innføringskurs i Bibliofil for nye skolebrukere ved Arnhild Tveikra.  Kursene finner sted i IT-tjenestens kurslokaler i Sluppenvegen 12C begge dager kl. 09-15.  For informasjon og påmelding kontakt Grethe Naalsund, Hårstad skole.

Torsdag 21. august: Da er det lagt inn nye klasser i Bibliofils lånerregistre for 51 skoler.  Eventuelle justeringer i etterkant må gjøres på den enkelte skole.

Tirsdag 19. august: Ny rapport under skoleikonet i Tkutlån i Bibliofil: Skriv purringer for klasse

Fredag 15. august: Det pågår klasseoppflytting i Bibliofils lånerregistre som folkebiblioteket kjører for skolene.  Når dette er utført skal nye elever overføres fra IST-extens og inn i lånerregisterene.  Dette utføres av Biblioteksystemer. Jfr. menyvalget Klasseoppflytting for flere opplysninger.

Fredag 15. august: Biblioteksystemer melder om nytt i Tkutlån i Bibliofil:
"Det er laget et eget ikon for skolerutiner. Ikonet viser en person som 
skriver på ei tavle. Ved å klikke på dette valget kommer det opp 
flere valg av rapporter/jobber som er spesielt egnet for og tiltenkt 
skolebibliotek. Det vil komme flere etterhvert." 
Tilgjengelige rutiner nå: Skriv melding om reservering. Skriv purringer.

Torsdag 5. juni: I forbindelse med det årlige brukermøtet for Bibliofil som denne gang er i Trondheim vil det bli et gruppemøte med tema: Bibliofils skoleløsning. Møtet finner sted torsdag 5. juni kl.10-12.30 på folkebibliotekets kursrom. Møtereferat: http://www.barum.folkebibl.no/arbeidsutvalg/gruppearbeid_2003.html

Onsdag 29. januar: Workshop i 4.etg. på folkebiblioteket.
Kl.12-13:  Åpent for individuelle spørsmål
Kl.13-15.30: Felles orientering om statistikk v/ Arnhild Tveikra
Evt. åpen spørsmålsrunde mot slutten.

Onsdag 4.desember: Workshop i 4.etg. på folkebiblioteket fra kl.12-15 med tema søking.

Onsdag 20. november: Hvis alle brukerlisenser er opptatt i Bibliofil, kan man nå kaste ut lisenser som henger på den brukeren som prøver å logge seg på. Prøv å logg på som brukeren for selbetjent utlån for å slette mulig heng på denne brukeren. Hvis det er andre brukere som opptar lisensensene, må folkebiblioteket fortsatt kontaktes for å få løst opp disse. 

Tirsdag 29. oktober: Det er i dag kjørt skrivertester på alle elevnettskrivere som er innmeldt i Bibliofil, da problemet som gjaldt elevnettskriverne nå også skulle være løst.  Vi har fått et par postitive tester gjennomført, og avventer nå svar fra alle de aktuelle skolene. 

Tirsdag 29. oktober:
Hittil har det vært noe uklart hvem en skal kontakte ved Bibliofil-problemer eller -spørsmål.

Nå er det opprettet en postliste til "Kontaktgruppa i BIG-prosjektet". Det er denne postlista dere heretter bør bruke når dere stiller spørsmål om Bibliofil til oss som steller med Bibliofil til daglig.

Kontakgruppa i BIG-prosjektet består av: Anne Grete Bjørk, Kirsti Brobakk, Sissel Gosse, Bjørn Tore Nyland, Grethe Naalsund (prosjektleder), Magni Romfo og Arnhild Tveikra. Epost som sendes til denne postlista vil automatisk gå til disse 7 personene.

Epost sendes til denne postlista på følgende måte:
1) Start Groupwise og Lag ny epost
2) Kikk på Adresse-knappen
3) Velg fane merket "BIG-prosjektet"
4) Velg "Kontaktgruppa i BIG-prosjektet" og klikk på TIL-knappen
5) Klikk OK

Tirsdag 29. oktober: TIPS hvis programmene feiler under oppstart: Hold nede CTRL-knappen på tastaturet samtidig som du starter programmet som feiler, f.eks. utlån. Altså hold nede ctrl og klikk på utlån (hvis det er dette programmet som gir feilmelding). Denne metoden vil framtvinge en oppgradering av programmet til siste versjon / framtvinge reinstallasjon av modulen. Hvis dette ikke hjelper, så tar man kontakt med oss i BIG.

Onsdag 25. september: Workshop på folkebiblioteket 4.etg.  Grethe Naalsund, Bjørn-Tore Nyland og Arnhild Tveikra er tilgjengelig fra kl 12.00 - 15.30 .  Kom innom når det passer dere, men for de som ønsker repetisjon av utlån vil det bli en felles orientering om dette  fra kl. 13.00 - 14.00 .
 

16. august 2002: Trondheim folkebibliotek har nå foretatt klasseoppflytting for alle grunnskolene i Trondheim. Om få dager vil også nye 1. klasser og nye 8. klasser bli importert inn i Bibliofil. Klasseoppflytting er utført for samtlige skoler (barne-, kombinerte- og ungdomsskoler), med unntak av Huseby skole, Lianvatnet skole og Rosenborg skole. Elever som har sluttet, men som hadde utestående lån er overført til lånerkategori "ue" slik at disse kan purres, ellers er de slettet.

Eksempel på klasseflytting:
21 lånere fra klasse 1A   flyttes til 2A 
22 lånere fra klasse 1B   flyttes til 2B 
25 lånere fra klasse 2A   flyttes til 3A 
20 lånere fra klasse 2B   flyttes til 3B 

Dersom elever har byttet klasse i løpet av sommeren (f.eks. fra 1a til 2c) må dette rettes manuelt i basen av den enkelte skole. Elever som har kommet til eller har sluttet midt i skoleåret må legges inn/slettes manuelt.

12. juni 2002:  Etikettypen Avery 18030-100 har vært innkjøpt i større kvanta fra Maske.  Den har imidlertid gitt hyppige papirstopp på folkebibliotekets skriver.  Derfor bes om at man unngår dette merket ved nye innkjøp,  iallfall så lenge folkebiblioteket kjører utskrifter.

De andre utprøvde merkene har ikke gitt slike problemer. Zweckform 3475 og Strålfors 275-501 kan begge brukes, men Zweckform 3475 har den fordelen at arket kan legges i begge retninger i skriveren . (I motsetning til Strålfors med større marg i én ende som må ligge ytterst i skuffen).

Felleslager av etiketter er snart tomt.  De som vil få utskrevet strekkoder framover må derfor sørge for å skaffe nye etiketter til dette.   For evt. nytt rabattert fellesinnkjøp av etiketter henvises til Grethe Naalsund.

31. mai 2002:  Bibliofil først tilgjengelig fra kl .12.00 p.g.a. indeksering av SeVos nye base på skoleserveren.

30. mai 2002:  Senter for voksenopplæring,  SeVo, har fått konvertert sin base fra Bibliomatic til Bibliofil.  Basen består av 14000 eksemplarer fordelt på 3000 poster og blir dermed den største i BIG-prosjektet.

27./28. mai 2002: Bibliofil startmeny ble uten kontakt med tjenermaskin over to dager p.g.a endringer som Telenor gjorde i brannmur før helga. Det ble først rettet opp igjen til onsdag.

15. mai 2002: En del brukere opplever problem med oppstart av Bibliofil, spesielt oppstart av utlånsprogrammet. En reinstallasjon av Bibliofil hjelper da på disse problemene. Se i menyen til høyre. Velg enten "Reinstallasjon i elevnett" eller "Reinstallasjon i TK-nett" og følg oppskrifta nøye, gjerne sammen med din brukerstøtte.

18. mars 2002: Folkebibliotekets poster skulle være på plass i alle eksternbaser igjen.

13. mars 2002: Noen skoler har meldt om at Trondheim folkebiblioteks eksternposter mangler i eksternbasen.  Feilen er meldt til Bibliotektsystemer og det er bedt om at alle skoler igjen får disse postene på plass i sine eksternbaser.

8. mars 2002: Folkebiblioteket har nå oppfordret IT-tjenesten til å finne løsning på to langvarige problemer i BIG-prosjektet : Problemene med strekkodeutskrifter på skolene.  Gjentatte feilsøkinger har ikke gitt resultater. Problemet med timeout i Bibliofil (programmet faller ut etter en viss tid) som gjør det problematisk med selvbetjent utlån. 

13. februar 2002: Biblioteksystemer melder nå at feil på lagring og søk for nye poster skal bli rettet i løpet av torsdag/fredag.  Sjekk at det ordner seg for poster som har manglet.
Biblioteksystemer  skriver: "Det er sendt ut en jobb i dag til alle, som til natta vil lagre og indeksere inn korrekturposter for den perioden hvor dette har
vært et problem, dvs. fra 1. februar og fram til i dag. (Selv om
lagring og indeksering har fungert i noen dager nå  må  vi ta med
korrekturfilene fram til og med idag, slik at ikke noen av de
eldre katalogpostene skal overskrive de nyere.) Denne jobben
hå ndterer korrektur fra bestillingsposter og vanlige
katalogposter.
For bibliotek med forsinket installasjon av eksporterte program,
blir dette kjørt natt til fredag.

7. februar 2002: Alle skolebibliotek har de siste dagene hatt problemer med manglende søkbarhet ved katalogisering av nye bøker. Feilen er funnet og blir rettet. Selv om boka ikke er umiddelbart søkbar etter katalogisering, så fungerer katalogiseringa. Så det er bare å katalogisere i vei, selv om søk på forfatter og tittel i etterkant skulle feile.

Bibliotek-Systemer skriver: "Det nyutsendte serverprogrammet bibtcl har avdekket noen feil i andre
programmet. Dette gjelder først og fremst indexprogrammet og Samsøk.
Nytt indexprogram installeres hos alle i natt. Det skal rette problemet med
manglende lagring og søkbarhet for katalogposter katalogisert de siste
dagene. De katalogpostene som ikke har kommet inn i basen disse siste
dagene, vil vi legge inn manuelt i løpet av noen dager."

6. februar 2002: Søkeproblemer for nye katalogposter skyldes programfeil som vil bli rettet de nærmeste dagene.

6. februar 2002: Presisering - bruk av utlånsprogrammet i Bibliofil.

Det har skjedd en misforståelse når det gjelder måten å tildele lånekort til eksisterende lånere (eksisterende lånere = elever som allerede ligger i Bibliofil) vs. registrering av nye lånere (nye lånere = lånere som ikke eksisterer i Bibliofil fra før). Framgangsmåten er altså som følger:

TILORDNING AV LÅNEKORT TIL ELEVER
SOM ALLEREDE ER REGISTRERT
1) Gå inn i utlån og lånerregisteret.
2) Søk opp eleven på etternavn.
3) Du vil nå se på skjermen hvilket lånernummer eleven har.
4) Finn lånekortet med dette nummeret. 
5) Test om lånekortet fungerer ved å velge utlån.
6) Gi kortet til eleven.

TILORDNING AV LÅNEKORT TIL ELEVER
SOM IKKE ER REGISTRERT I BIBLIOFIL
1) Gå inn i utlån og lånerregisteret
2) Velg "Ny"-knappen for å legge inn ny låner
3) Bibliofil foreslår et nytt lånernummer. Finn kortet med dette nummeret, eller tast inn et lånernummer fra et LEDIG kort. Tast inn de siste sifrene (etter alle nullene). Det er ikke nødvendig å taste inn hele lånernummeret.
4) Tast inn navn, gate, velg lånerkategori som tilsvarere klasse og de opplysningene du ønsker å ha med.
5) Klikk på "Lagre ny" og eleven er lagret.
6) Test om lånekortet fungerer ved å velge utlån.
7) Gi kortet til eleven.

29. januar 2002: I løpet av høsten 2001 er det blitt kjørt 62 strekkodeutskrifter for 32 skoler. Det viser at godt over halvparten av skolene er på vei til å få sine samlinger ferdig registrert i Bibliofil.

28. november 2001: Ordne opp med utskrift av strekkode-etiketter. Utskrift av lister m.v. fungerer. Telenor, IT-tjenesten og folkebiblioteket arbeider fortsatt for å finne løsning på problemet. Det er valgt etiketter med 24 etiketter pr A4-ark.

Forøvring ingen andre kurs, workshops el.l. er planlagt i tida framover.

Trondheim kommune, musikk- og kulturskolen skal ta i bruk Bibliofil.
Senter for voksenopplæring, SeVo, planlegger konvertering fra Bibliomatic til Bibliofil.

Mandag 10. desember2001 installeres ny webserver for folke- og fylkesbiblioteket.
I den forbindelse vil Bibliofil for skolene i Trondheim være ute av drift fra
ca kl. 19:15 mandag 10. desember og ut dagen.

12. november 2001: Fredag 30. november kl. 12:30 gis det demonstrasjons av og innføring i utlånsmodulen i Bibliofil m.m. Dette skjer på hovedbiblioteket, Peter Egges plass 1, i 4. etasje på kursrom. Møtet varer til kl. 15:00. Mer informasjon fås hos prosjektleder Grethe Naalsund.

6. november 2001: Nå har endelig hver skole 2 lisenser tilgjengelig.

5. november 2001: Utskrift av strekkodeetiketter fungerer for skoler som har Lexmark Optra 1855S som Bibliofil-skriver. Dette er testet og det fungerer. Dersom din skole har innmeldt en annen skriver, så bør du teste strekkode-utskrifter selv. Oversikt over Bibliofilskrivere finnes her. Hvis du da ikke får skrevet ut strekkodeetiketter så bør du undersøke om din skole har en Lexmark Optra 1855S-skriver som egner seg for utskrift av strekkodeetiketter. Isåfall meld denne skriveren til Bjørn Tore tlf. 47537.

5. november 2001: Jfr melding 22. oktober. Skolene har fortsatt kun en lisens tilgjengelig. Bibliotek-Systemer er purret og vi forventer snarlig retting av denne feilen, slik at dere får to lisenser.

24. oktober: Workshop, 20 plasser i kursrom D og E, Dronningens gt 1B.
Rommene er disponible fra 12:00-15:30, og dette er et tilbud til kursrunde 6 samt
tidligere puljer som ønsker oppfriskning med mulighet til spørsmål.

24. oktober 2001: Skriverne er ferdig definert for skolene. Klikk her så finner du oversikt over skrivere som er definert for din skole. Det er kun skrivere hvor det står et tall i kolonnen "IP-nummer" som er ferdige. For de andre skolene er enten skriver ikke innmeldt eller vi har mottatt feil registreringsnummer på skriveren. Skriveren kan nå brukes til purrebrev, reserveringsbrev, utskrift av lister, rapporter m.v., men strekkoder er fortsatt et problem. I KATALOG-programmet velger du skriver ved å velge
Fil -> Innstillinger -> Generelt -> Standard skriver (OBS! Ikke velg folkebibliotekets skriver).

22. oktober 2001: Alle skoler får fra i morgen 23. oktober TO lisenser hver, slik at hver skole kan være pålogget med to samtidige brukere. I tillegg kan ubegrenset antall websøk benyttes. - Skrivere er nå iferd med å bli definert for samtlige skoler som har meldt inn skriver. Skriveren vil kunne benyttes til utskrifter fra Bibliofil, søking, purre og reserveringsbrev, men fortsatt ikke strekkoder.

22. oktober 2001: Basene for Huseby, Markaplassen og Rosenborg skoler vil være klare til bruk innen torsdag 25. oktober.

12. oktober 2001: To gladmeldinger: IT-tjenesten i kommunen og Bibliotek-Systemer har inngått avtale om to lisenser til hver skole, hvilket betyr at to brukere kan benytte Bibliofil samtidig. I tillegg er det mulig å bruke websøk. Dessuten er det inngått avtale om opprettelse av baser for Huseby, Markaplassen og Rosenborg skoler. Disse vil bli etablert så snart som råd.

11. oktober 2001:Bibliofil vil være ute av drift fra kl 15:00 og ut torsdagen, fordi systemleverandøren skal bytte server-maskin slik at vi får en mer driftsstabil løsning.

5. oktober 2001: Bibliofil ute av drift hele dagen. Vi beklager meget kort varsel, men systemleverandøren ønsker å foreta feilrettinger i dag fordi vi opplever at serveren stanser ca to ganger i uka. Bibliofil blir klar igjen fra sent fredag kveld.

28. september 2001: Dersom din strekkodeleser av type Intermec ScanPlus 1800 (som ble innkjøpt til alle skoler i prosjektet) ikke fungerer i Bibliofil, så velger du "Strekkodeleser virker ikke" i menyen til høyre.

27. september 2001: Etter omfattende testing viser det seg at strekkodeutskifter fungerer ikke mot Lexmark-skrivere. Det testes nå om strekkodeutskrifter kommer på HP-laserskrivere.

5. september 2001: 18 skoler har så langt bestilt og fått utskrevet strekkoder på folkebibliotekets skriver.

22. august 2001: Dato for høstens nybegynnerkurs blir 9.-10. oktober, med påfølgende workshop 24.oktober.  KURSET ER FULLTEGNET, men LEDIG PLASS PÅ WORKSHOP.  Se detaljer under Hva er planene fremover?

9. og 10. oktober: Kursrunde nr. 6
Max 10 skoler. Sted: Kursrom E, Dronningens gt 1B. Forelesere: Katalogansvarlig Arnhild Tveikra og IT-konsulent Bjørn Tore Nyland.
KURSET ER FULLTEGNET.
Dag 1: Tirsdag 9. oktober:
09:00-12.00 Bjørn Tore Nyland, generelt om Bibliofil, startmeny, søking, websøk
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
Dag 2: Onsdag 10. oktober:
09:00 - 14:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Katalogisering forts.

21. august 2001: Elevdata fra administrasjonsprogrammet IST-Ekstens er nå overført til Bibliofil som forhåndsregistrerte lånerdata for elever på 51 skoler. 

16. august 2001: Selvbetjent utlån forventes klart i løpet av september. Denne funksjonen gjør at elever og lærere selv kan betjene sine egne lån. Elev og lærer må ha PIN-kode for å kunne bruke selvbetjent utlån, og kan benyttes på bibliotekarens PC når denne ikke er i bruk, eller ved å anskaffe en egen (elevnett- eller TK-nett-) maskin for søking og selvbetjent utlån. Det siste betinger i midlertid at det anskaffes flere lisenser av Bibliofil, noe folkebiblioteket nylig igjen har bedt IT-kontoret om å bestille og å få ordnet opp i.

15. august 2001: Skoler som ønsker det kan nå få skrevet ut sine strekkoder på folkebiblioteket.  Utskrifter vil kjøres i den rekkefølge skolene melder seg og tar ca 1/2 - 1 dag pr skole, forutsatt tilgjengelig kapasitet på biblioteket. Merk at lisensen til Bibliofil vil være opptatt for den enkelte skole mens utskrift pågår ved biblioteket. Kontakt Arnhild Tveikra pr epost eller telefon 72547505 for avtale.

13. august 2001: Grethe går snart ut med tilbud til alle skolene om lånekort. Pris pr stk ca kr 2,50, minste bestilling 500 stk. 

13. august 2001: Høstens første møte i prosjektledelsen. Bl.a. diskutert lånekort, utskrift og utsending av strekkoder til alle skolene, selvbetjent utlån, lisensproblematikk (Storvik er igjen forespurt om å få en løsning på dette), videre kursing/workshops, elevdata automatisk over i Bibliofil m.m.

13. august 2001: Etiketter skrives ut til den første skolen, Hårstad skole.

2. august 2001: Skriverløsning nærmer seg, men er fortsatt ikke klar. I påvente av skriverløsning, blir en skriver på hovedbiblioteket nå satt opp slik at alle skolene kan skrive ut strekkodeetiketter til denne skriveren.

1. august 2001: Data om alle elevene i Trondheim kommunes grunnskoler blir lagt inn i Bibliofil, slik at man slipper å legge inn elevene manuelt.

Juni 2001:  Vi venter fortsatt på skriverløsning. Dette ettelyses kontinuerlig, og Biblioteksystemer og Telenor skal nå teste på midlertidig oppsatte løsninger for dette. 

21. juni 2001: Ordinær utskrift fungerer nå for testskriver på Hårstad skole men derimot ikke strekkodeutskrifter. Det må undersøkes videre m.h.t. skrivertyper og håndetering av strekkoder. 

7. og 8. juni 2001: Kursrunde 5
12 skoler kan delta på siste kursrunde i vår.  Kurset holdes i Kursrom  A  - Prinsens gt 61, 7.etg. ved IT-kontoret. Forelesere: IT-bibliotekar Liv Vennevik og katalogansvarlig Arnhild Tveikra
Dag 1: Torsdag 7.juni:
09:00-12.00 Liv Vennevik, generelt om Bibliofil, startmeny, søking, websøk
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
Dag 2: Fredag 8. juni:
09:00 - 14:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
15:00 - 15:30 Oppsummering, orienteringer, spørsmål

31. mai 2001: Workshop og møtedag 
Kursrom E i Dronningens gt. 1B er reservert for  workshops hele dagen.
Workshop og møte for deltakere fra kursrunde 1 og 2
Grethe Naalsund innkaller aktuelle deltakere. 
09:00 - 10:00 Arnhild Tveikra deltar
10:00 - 12:00 Grethe Naalsund deltar
13:00 - 15:00 Gruppen fortsetter med møte i fylkesbibliotekets møterom i 4.etg. på biblioteket.
Workshop for kursrunde 3 og 4
Ingen påmelding. Deltakerne kan registrere i skolenes egne baser. Husk å ta med bøker!
12:30 - 15:30 Arnhild Tveikra deltar
Bjørn Tore Nyland vil møte for en spørsmålsrunde kl.14:00.

21. mai 2001: Bibliofil på 3 kursrom
Bibliofil startmeny er nå installert på kursrom D, i tillegg til A og E fra før.
Dermed får vi mulighet til å holde parallelle kurs og workshops hvis ønskelig.

Kursrunde nr. 3: Ny kursdag 18.mai
Dag 2 måtte avlyses p.g.a. av problemer med skolebibliotekserveren.
Ny kursdag blir 18.mai  Kursrom E - Dronningens gt 1B - 4 etg. kl.09:00
Foreleser: Arnhild Tveikra om katalogisering i Tk-katalog. 

10. og 11. mai: Kursrunde nr. 4
Max 10 skoler. Sted: Kursrom E, Dronningens gt 1B. Forelesere: Katalogansvarlig Arnhild Tveikra og IT-bibliotekar Liv Vennevik.
Dag 1: Torsdag 10.mai:
09:00-12.00 Liv Vennevik, generelt om Bibliofil, startmeny, søking, websøk
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
Dag 2: Fredag 11.mai:
09:00 - 14:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Katalogisering forts.

26. og 27. april 2001: Kursrunde nr. 3
10 skoler tilbys kurs i denne runden. Kurset arrangeres i Kursrom E - Dronningens gt 1B - 4 etg. Forelesere: Bjørn Tore Nyland og Arnhild Tveikra.  Plan for dagene:
Dag 1: Torsdag 26. april:
09:00 - 12:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Bjørn Tore Nyland, generelt om Bibliofil, startmeny, utlån, søking, websøk.
Dag 2: Fredag 27. april:
09:00 - 14:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
14:00 - 15:30 Oppsummering, orienteringer, spørsmål

20. april 2001: Samsøk for alle skolene
Skolenes databaser er lagt ut på et felles websøk der det kan søkes i alle basene samtidig.  Velg Samsøk i Hovedmenyen.

19. april 2001: Skriverproblem fortsatt ikke løst
Telenor har protestert på den valgte løsninga fordi den medfører sikkerhetsproblemer når det gjelder elektronisk brannmur. Vi venter nå på at IT-kontoret og Telenor skal bli enige om løsning på problemet. NB! Det er ikke mulig å bruke lokale skrivere for utskrift fra Bibliofil, skriverne som meldes inn må være nettverksskrivere enten i elevnett eller adminnett (TK-nett).

30. mars 2001: Workshop for deltakere på kursrunde nr. 2
Tidspunkt: fredag 30. mars 2001 fra kl. 12:00 på kursrom A, Prinsens gt 61, 7 etg. Varer til ca 15:30. Ingen påmelding. Husk å ta med bøker for katalogisering.

26. og 27. mars 2001: Kursrunde nr. 2
12 skoler er tilbudt kurs i denne runden. Kurset arrangeres i Kursrom A - Prinsens gt 61, ved IT-kontoret, 7 etg. Forelesere: Bjørn Tore Nyland og Arnhild Tveikra. Ta med bøker! Plan for dagene:
Dag 1: Mandag 26.mars:
09:00 - 12:00 Bjørn Tore Nyland, generelt om Bibliofil, startmeny, utlån, søking, websøk.
12:00 - 13:00 Pause
13:00 - 15:30 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
Dag 2: Tirsdag 27. mars:
09:00 - 14:00 Arnhild Tveikra, katalogisering i TK-katalog
12:00 - 13:00 Pause
14:00 - 15:30 Naalsund, Tveikra, Nyland, oppsummering, orienteringer, spørsmål

23. mars: Informasjon om skrivere
Telenor/Bibliotek-Systemer jobber fortsatt med oppsett av skrivere. Trolig er det brannmur som skaper trøbbel for utskriftene. Ingen skrivere er klare. - NB! Det er ikke mulig å bruke lokale skrivere for utskrift fra Bibliofil, skriverne som meldes inn må være nettverksskrivere enten i elevnett eller adminnett (TK-nett).

12. mars 2001: De resterende ca 40 databasene opprettes
Bibliotek-Systemer jobber nå med å opprette databasene for de ca 40 skolene som gjenstår. Databasene er lovet ferdig opprettet innen uke 13 da en del vil få tilbud om kurs. Planen om å gi ALLE 40 gjenstående skoler kurs i uke 13 bortfraller trolig, men en del vil sannsynligvis få tilbud om kurs den uka.

16. februar 2001: Workshop kl. 12:00 og ut dagen på kursrom E. Dronn.gt. 1B.

10. februar 2001: Diskusjonsforum / Bibliofil startmeny
- Diskusjonsforum "bigforum" etablert. Se i menyen til høyre. Meld deg på lista!
- Oppskrift på oppstart av Bibliofil startmeny / tjenermaskin. Se i menyen til høyre.

10. februar 2001: Problemer med tilgang fra elevnett
Telenor melder at alle nå skal ha tilgang til Bibliofil startmeny via elevnett, men flere savner tilgang til programmet. Ta kontakt med Bjørn Tore, tlf. 72547537, dersom du ikke har tilgang til programmet.

9. februar 2001: Workshop
De som var på kurs 1. og 2. februar tilbys workshop i dag 9. og 16. februar etter kl. 12:00 på kursrom E i Dronningens gt 1 B. Ta med bøker for katalogisering.

8. februar 2001: Skolenes databaser søkbare via internett
Skolenes databaser har nå vært søkbare via internett over en uke. Se øverst i menyen til venstre.

2. februar 2001 : Tilgang fra elevnett er nå ok
Brukerne av Bibliofil startmeny har nå tilgang fra sine brukeridenter i elevnett. Det er kun brukere som har vært på Bibliofil-kurs som får anledning til å begynne å bruke programmet nå.

1. og 2. februar 2001 : De 10 første skolene kurses
Vidar Ringstrøm fra Bibliotek-Systemer kurser deltakere fra de 10 første skolene i kommunens kurslokaler i Dronningens gt 1B 4. etg (kursrom E - det innerste kursrommet). Kurset starter kl. 9:00 og varer til 15:30 begge dager. Deltakerne kommer fra følgende skoler: Blussuvoll - Hårstad - Kattem - Lade - Rye - Skoleavd BUP - Stabbursmoen - Steindal - Strindheim - Åsheim. I tillegg deltar Grethe Naalsund, Arnhild Tveikra og Bjørn Tore Nyland, samt Endre Indrehus for Saupstad skole.

19. januar 2001: Bibliotek-Systemer er ferdig med konverteringen
Alle innmeldte Bibliomatic og MikroMARC-databaser er nå konvertert til Bibliofil, og 70-80% av disse dataene er kvalitetssikret ved at det er hentet data fra Trondheim folkebiblioteks database som "erstatter" skolens egen katalogisering der hvor det fantes ISBN-nummer på boka (se oppslag nedenfor datert 21. desember). De resterende 20-30% er også konvertert. Sverresborgs database fra systemet Multimed er ikke analysert og vil ikke bli konvertert til Bibliofil. Med dette er nå alle de 11 skolene som avleverte data konvertert til Bibliofil. 

16. januar 2001: Bibliotek-Systemer konverterer databasene
Bibliotek-Systemer starter konvertering av databasene i dag.

14. januar 2001: Konverteringsspesifikasjonen ferdig
Dokumentet som beskriver hvordan data skal konverteres fra Bibliomatic til Bibliofil er skrevet ferdig av Arnhild Tveikra og oversendes Bibliotek-Systemer i Larvik. Spesifikasjonen finnes som web-dokument her.

13. januar 2001: Feil i rådata-fil fra Steindal skole
Ny datafil er innhentet og oversendt til Bibliotek-Systemer. Fila er også lagt ut under lenka "Databasekonvertering" i menyen til høyre.

5. januar 2001: Opplæring/kursing første runde. Hvilke skoler får delta?
Kursrommet vi håpet å få, med plass til 12 deltakere, er fullbooket for lang tid framover pga KOSTRA, så vi får nøye oss med et kursrom i Dronningens gt 1b med plass til 10 deltakere. Følgende 10 skoler får dermed delta med en person hver første runde, dvs. 1. og 2. februar: Åsheim barneskole, Strindheim skole, Lade skole, Kattem skole, Hårstad skole, Rye skole, Skoleavd. BUP-klinikk, Stabbursmoen skole, Steindal skole og Blussuvoll skole.

5. januar 2001: Bibliofil Startmeny i TK-nett
Installasjonsprogram/Bibliofil Startmeny oversendt IT-kontoret for installasjon i TK-nett/elevnett. Bibliofil startmeny er programmet hver enkelt bruker skal benytte for tilgang til  de ulike funksjonene/modulene i Bibliofil.

21. desember 2000: Strekkoder
Alle bøker på alle skoler må ha nye strekkodeetiketter. Bibliofil har egen rutine for utskrift av strekkoder, slik at skolen kan ordne dette selv.

21. desember 2000: Konvertering av databaser
Konverteringsspesifikasjon skrives for konvertering av data fra Bibliomatik/MikroMARC til Bibliofil. Ved konvertering av Bibliomatik-databaser vil man på bøker hvor ISBN-nummer er innført i databasen (Bibliomatik) istedet for å konvertere skolens data, hente data fra en ekstern database (f.eks.BIBBI) og bruke de dataene i stedet. Dette sikrer god kvalitet og lik skrivemåte på forfatternavn, emneord, titler osv. Hyllesignatur/dewey-nummer som er brukt i skolenes databaser beholdes, og vil ikke bli hentet fra BIBBI ved konvertering. Forfatter, tittel, osv hentes fra BIBBI og erstatter skolens egen katalogisering. Emneord hentes også fra BIBBI, men vil bli lagt i tillegg til skolens egne emneord. 

21. desember 2000: Opplæring / kursing
Opplæring planlegges og med forbehold: De første skolene kurses 1. +  2. februar 2001. To-dagskurs, en representant fra hver skole. Kursing i katalogisering i Bibliofil og utlån. Pga. stor pågang på IT-kontorets kursrom må vi ta til takke med kursrom E (Dronningens gt. 1B) med plass til 10 deltakere. Hvilke 10 skoler som skal delta er ikke avgjort, bortsett fra at det så godt som kun blir skoler som har avlevert data for konvertering fra eksisterende datasystem (MikroMARC el. Bibliomatik), for det er disse skolene som det haster mest med. - Når disse 10 skolene har brukt Bibliofil en periode, så vil det bli ny opplæringsrunde, trolig i uke 13/2001. Tanken er at i den uka kurses alle resterende 43 skoler (en rep. fra hver skole).

18. desember 2000: Publisering av rådata
Databasene fra eksisterende systemer (Bibliomatik og MikroMARC) legges ut her for å gjøre det lettere for de som arbeider med konverteringa ved Trondheim folkebibliotek. Datafilene er rådata/marc-data, men kan søkes i sekvensielt om ønskelig.

16. desember 2000: Tidspunkt for installasjon av server
Installasjonsdato for bibliofil-serveren blir trolig i løpet av uke 3 - 2001. Bibliofil blir nok ikke klar for bruk ved skolene allerede fra installasjonsdato, men vi håper å komme igang forholdsvis kort tid etter installasjon av serveren. Programvare (klientene) for Bibliofil på hver PC skal oversendes IT-kontoret/Telenor for installasjon. Forberedelser for installasjon av bibliofil-serveren gjøres ; oversikt over brukeridenter, skrivere, PCer osv som skal benyttes i prosjektet, beskrivelse av konvertering av eksisterende databaser. 

16. desember 2000: Avdelingskoder, databaser, kvalitetssikring av data m.m.
Hver skole får hver sin database. Hver database vil få tre avdelingskoder: personalbibliotek, elevbibliotek og læremidler. I tillegg vil det bli et sett plasseringskoder som kan benyttes innenfor hver avdeling, f.eks. magasin + plasseringskoder som er innmeldt tidligere av skolene selv. BUP, SEVO, DAGSKOLE1 og 2 får ikke hver sin database, men blir avdelinger innenfor en felles database vi kaller samlebasen. Samlebasen kan etterhvert bli utvidet til flere bibliotek innenfor Trondheim kommune hvis det blir aktuelt. Systemet blir fleksibelt iom at man kan legge til de avdelinger og plasseringskoder som man vil ha behov for etterhvert. - Autoritetsregisteret ved Trondheim folkebibliotek (dvs. register over forfattere og emneord osv) blir gjort tilgjengelig for alle skolebasene for å kvalitetssikre lik innførsel av personnavn og emneord. - Alle skoler blir ikke med fra første dag. Dette har bl.a. noe med opplæringskapasitet å gjøre. Sannsynligvis blir 12 skoler med i den første pulja. Grethe Naalsund legger plan for hvilke skoler som skal med først i prosjektet, men de skolene som har avlevert data for konvertering fra eksisterende systemer må selvsagt komme høyt på prioriteringslista. Skolene vil få tilgang til eksterndata, dvs. ferdig katalogiserte data fra en felles database som man kan "øse av" og bruke i sin egen database, slik at man slipper å gjøre katalogiseringsarbeidet selv. Slike data vil komme fra Bibliofil dugnadsbase, og evt også fra Trondheim folkebiblioteks base og BIBBI (Bibliotek-Sentralen).

13. desember 2000: Strekkodelesere mottatt
49 strekkodeleserne av type Intermec 1800 er mottatt, disse blir nå satt opp for å lese rett type strekkoder, deretter blir de distribuert til skolene i prosjektet. Pris hver skole må betale blir ca. 1600,- kr.

8. desember 2000: Strekkodelesere bestilt
49 strekkodelesere (Intermec 1800) er bestilt hos DS Consult. Stk pris er 1250,- + mva og blir belastet hver enkelt skole. Levering og betaling skjer før jul.

Medio november 2000: Plassering av server
Det bestemmes at serveren for prosjektet skal plasseres på i folkebibliotekets lokaler og at bibliotekets nettilknytning oppgraderes til 1Mb for å kunne tåle den økte trafikken.

Medio november 2000: Ansvarsfordeling
IT-kontoret ved Terje Storvik ønsker at teknisk oppfølging av prosjektet inntil videre overtas av Trondheim folkebibliotek ved IT-konsulenten. 

Medio november 2000: Databaserkonvertering
De eksisterende bibliotekdatabasene blir samlet inn og det blir laget en CD-ROM hvor samtlige skolers eksisterende baser blir lagt. Plata sendes så til Bibliotek-Systemer AS i Larvik hvor dataene blir konvertert og lagt inn i Bibliofil. Se egen side om databasekonvertering.

November 2000: Kontrakt med leverandør
Kontrakten med Bibliotek-Systemer AS i Larvik signeres.

Juli 2000: Det vedtas at pakken skal inneholde de vanlige Bibliofil-modulene som er nødvendige for katalogisering, søking osv, men i tillegg en modul for selvbetjent utlån iom at skolene har biblioteker som ikke bemannet i hele åpningstida.

Juli 2000: Bibliofil blir valgt som felles skolebiblioteksystem for alle grunnskolene i Trondheim kommune.  Om valg av biblioteksystem

 


 
Oppdatert 15. juni 2009 av Bjørn Tore Nyland